Kes veel ei ole näinud Draamateatris mängitavat lavastust "Wabadusrist", sel tasuks tõtata, kuna see suurepärane ja erakordselt olulise sõnumiga etendus tuleb lavale veel vaid loetud korrad.

Indrek Hargla poolt ajaloolistel ainetel kirjutatud ja Hendrik Toompere jr lavastatud "Wabadusrist" peaks olema kohustuslik vaatamine kõigile, kel on vähimgi huvi Eesti omariikluse tähendus enese jaoks ausalt lahti mõtestada. Tegu on silmiavava ja müüte lammutava, kuid kindlasti ka traagilise looga – eriti, kui lugeda taustaks näiteks ajaloolase Jaak Valge uurimusi selle kohta, mis meie riigis 1920-ndatel ja 1930-ndatel toimus.

"Wabadusrist" toob välja selged paralleelid Eesti Vabariigi algusaegade ja meie aja poliitilise olukorra vahel. Etendus on justkui kristallselge hoiatus, et kui ütleme pragmaatilistel kaalutslustel lahti vabale rahvale ja riigile omasest vaimsest hoiakust, siis kaotame õige pea kõik – mitte ainult au ja väärikuse, vaid ka vabaduse ja oma riigi. Just see on keskne sõnum, mis etendusest kõlama jäi. Selle sõnumi olulisust tänases kultuurilis-poliitilises kontekstis, kus poliitiline eliit juhindub üha enam ideoloogilistest tõmbetuultest, mitte selgetest moraalsetest ideaalidest ning oma maa ja rahva teenimise taotlusest, on võimatu ülehinnata.

Tõtt-öelda on lausa üllatav, et ajal, mil nn poliitiline korrektsus võtab võimust, midagi niisugust üldse teatrites mängitakse. Aga seda enam on põhjust olla lavastuse väljatoojatele tänulik. On tähelepanuväärne, et ajal, mil parteipoliitika muutub üha valelikumaks, räägitakse teatris kõige tõsisematest asjadest ausalt. Selles mõttes on teatritegijatel kahtlemata kanda eriline vastutus.

Etendusest ning selle keskmes seisvatest suurtest probleemidest – ennekõike poliitilise ladviku korrumpeerumisest, vaikiva ajastu sisseseadmisest ning Vabadussõjalaste hävitamisest oma võimu kaotamise ligiolekut tajuva Pätsi ja tema kaaskonna poolt – võiks kirjutada pikalt. Ent parem on lasta lavastusel rääkida iseenese eest. Pileteid kahele veel toimuvale etendusele saab soetada siit.

https://www.youtube.com/watch?v=N–9Ms8ne98