Silt: eesti keel


Võtame Tallinna Eestile tagasi!

Võõra keele ja usuga ning võõrast kultuuriruumist pärit inimeste sissetoomine ja klassikalise rahvust taastootva, naisest ja mehest koosneva perekonna õõnestamine osutab arengutele, mille suhtes pole rahvuslastel enam võimalik vait olla.

Mart Rannut selgitab, miks kooseluseadus pole jõustunud

Keeleteadlane ja Inimõiguste Instituudi nõukogu esimees Mart Rannut selgitab, et kirjakeele normiks tunnistatud eesti keele seletava sõnaraamatu alusel tähendab väljend "jõustub koos rakendusaktidega" seda, et ilma mainitud aktideta ei ole seadus jõustunud.

Leht 4 / 4