Silt: perverssus


CIA ja LGBT soe sõprus ohus

USA Keskluureagentuuri CIA ametist lahkuv direktor John Brennan peab üheks oma peamistest saavutustest LGBT-agenda edendamist välisluurega tegelevas organisatsioonis.