Jaanus Samma Veneetsias koos oma homoprojektiga "NSFW.Esimehe lugu". Foto: Jaanus Leesment, Postimees/Scanpix

Nagu teatas Eesti koolidele haridusministeerium, on õpetajad oodatud seminarile “LGBT-inimeste tagakiusamine totalitaarsetes režiimides“ Tallinnas, 30. novembril 2016.

Õpetajatele teatatakse, et seminaril käsitletakse LGBT-inimeste õiguste rikkumisi totalitaarsetes režiimides ja nende seoseid laiema inimõiguste rikkumise küsimusega.

Seminari esimeses pooles tutvustab Eesti kunstnik Jaanus Samma, kes on keskendunud Nõukogude Eestis elanud homoseksuaalide lugude kogumisele ja uurimisele, projekti “NSFW. Esimehe lugu“.

Teatavasti on tegemist sügavat avalikkuse pahameelt põhjustanud näitusega, millega hiljuti rüvetati Okupatsioonide muuseumi Tallinnas.

Seminari teises pooles toimub kõiki osalejaid kaasav töötuba nende teemade käsitlemiseks õppetöös.

Teadaolevalt ei ole Eesti valitsusasutused, sealhulgas haridus- ja tedusministeerium, mitte kunagi rahastanud ega viinud läbi ühtegi kampaaniat, mis oleks suunatud perekondlike väärtuste, abielulise eluviisi või paljulapselisuse ühiskondlikuks tunnustamiseks ja esiletõstmiseks.

Küll aga on valitsus järjepidevalt rahastatud erinevaid kampaaniaid, nagu kampaania “Erinevus rikastab” või “Kumm on seks”, mis tõstavad esile ja rõhutavad homoideoloogilisi seisukohti.