Foto: Piqsels

Ühendkuningriigi päevaleht Telegraph avaldas 20. märtsil juhtkirja, milles osutab, et poliitikud, kes lubavad 2030. või 2035. aastaks elektritootmise heitmetest vabastada, "nopivad numbreid õhust". Majanduslikult oleks üleminek kas võimatu või senist elukorraldust katkestavalt keeruline.

Arutelu majanduse süsinikdioksiidi heitmetest vabastamise teemal on Ühendkuningriigis seni keskendunud peamiselt elektriautodele või kui palju läheb maksma kütteõli- ja gaasikatelde väljavahetamine õhksoojuspumpade vastu. Sellele pööratakse hoopis vähem tähelepanu, on seninägematus mahus taristu laiendamise vajadus, mille kaudu meretuuleparkide elekter jõuab kodudesse ja ettevõteteni.

Ühendkuningriigi riikliku võrguoperaatori (National Grid Electricity System Operator; ESO) hinnangul läheb elektrivõrgu laiendamine määral, mis vastaks kõigi kavandatavate taastuvenergia projektide vajadustele, maksma 58 miljardit naelsterlingit. Selline number paljastab, millisel määral eiravad reaalsust mõlema partei (Toorid ja Tööpartei) null heitmete pürgimused. Tänase valitsuse kavade kohaselt peaks elektrivõrk saama heitmevabaks 2035. aastaks. Tööpartei lubab selle ära teha 2030. aastaks.

Vaadates ESO esitatud rahanumbreid, on esimene eesmärk saavutatav ainult tohutute investeeringute ja senist elukorraldust lõhkuvate ümberkorralduste hinnaga. Säherduse energiapöörde sooritamine kuue aastaga on võimatu. Ometigi kinnitab tööparteilaste kõneisik: "Me lubasime elektrivõrgu 2030. aastaks CO2 heitmetest vabastada ja me teeme seda." Lihtsalt õhust võetud numbritega vehkimine, millel pole reaalsusega midagi tegemist, on tahtlik inimeste eksitamine.

Briti elektrivajadus kasvab märkimisväärselt, kuna inimeste elud on üha enam digitaalselt läbi põimunud ja ühiskond liigub elektripõhise transpordi ning kütte suunas. ESO sõnul töötab senine elektrivõrgu süsteem pea selle võimete piiril ja ei suuda väga palju rohkem elektrit üle kanda.

Rajada tuleks ligi 2000 kilomeetri jagu uusi kõrgepingeliine, mida toetab 5000–6000 uut masti, millest mõned on kõrgemad kui 300 meetrit. Poliitikud peaksid olema avalikkuse ees palju ausamad, kui räägivad null-heitmete poliitikate praktilistest tagajärgedest. 

Tõlkis Karol Kallas