Maskistatud terviseameti ametnikud ja politseinikud 11. aprillil 2021 Toompeal hoolitsemas selle eest, et meelevaldajate seas koroonaviirus ei leviks. Foto: Varro Vooglaid

Terviseamet teatas vastuseks Objektiivi teabenõudele, et Eestis on tuvastatud Covid-19 viiruse edasiandmine välitingimustes vaid 43 juhul.

Terviseamet selgitas, et ameti regionaalosakondade inspektorid koguvad tõenäoliste nakatumispaikade kohta infot alates käesoleva aasta veebruarist ning et andmete kogumises on suure töökoormuse tõttu esinenud puudujääke.

Kogutud andmetest nähtub aga, et Covid-19 nakatumine välitingimustes on tuvastatud alljärgnevalt:

  • Välistingimustes avalikud koosolekud, üritused, sh konverentsid, teatrietendused, kontserdid ja kino – 2 juhul;
  • Välitingimustes avalikud jumalateenistused ja teised avalikud usulised talitused – 1 juhul;
  • Välitingimustes sportimine, treenimine, noorsootöö, huvitegevus, huviharidus, täienduskoolitus ja täiendõpe – 26 juhul;
  • Välitingimustes spordivõistlused ning spordi- ja liikumisüritused – 14 juhul;

Ühtlasi osutas terviseamet oma vastuses, et ajavahemikus 26.02.2020–25.04.2021 on teadmata nakatumiskohti olnud 10 890.

Võttes arvesse, et positiivseid testitulemusi on Eestis tänase seisuga 123 344, ilmneb seega, et Covid-19 nakkuse edasiandmine välitingimustes on tuvastatud vaid 0,034 protsendil kõigist nakatumisjuhtumitest.

Vabariigi Valitsuse korraldusega 282 on samas kehtestatud ulatuslikud piirangud ka välitingimustes.

Muu hulgas on kehtestatud n-ö 2+2 reegel, mille kohaselt tohivad välitingimustes teineteisele lähemal kui kaks meetrit viibida vaid kaks inimest. Samuti on piiratud meeleavalduste korraldamist nii, et seda võib teha vaid kuni kümnest inimesest koosnevates gruppides (alates 3. maist seda piirangut leevendati).

Neid reegleid kasutati õigustusena ka väga suurte politseijõududega valitsuse poliitika vastu suunatud meeleavalduste mahasurumiseks.

Asjaolu, et koroonaviiruse levik välitingimustes on üliväike, on leidnud kinnitust ka teistes riikides. Näiteks Iirimaal on välitingimustes leidnud aset vaid üks Covid-19 nakatumisjuhtum tuhandest. Ka kuus saksa aerosooliteadlast toonitasid oma hiljutises avalikus kirjas kantsler Angela Merkelile, et piiranguid kehtestades tuleks lähtuda tõsiasjast, et nakatumisjuhtumeid väljaspool siseruume praktiliselt ei eksisteeri.

Toimetas Varro Vooglaid