Objektiivi toimetaja Martin Vaher. Foto: Objektiiv

Septembrikuus Objektiiviga liitunud toimetaja Martin Vaher kutsub lugejaid üles andma annetusega oma panust, et portaal saaks võitlust jätkata. Tema sõnul on Objektiiv justkui kultuurisõja eriüksus, mis saab tegutseda üksnes niivõrd, kui püsib taustajõudude toetus.

Liitusin Objektiivi toimetusega püsivalt selle aasta septembris, tehes seda kantuna usust ja lootusest, et hea tahte, sihikindla töö, tõsise pingutuse ja Jumala abiga on võimalik väärata ühiskonnas hukatuslikke revolutsioonilisi protsesse.

Kahjuks näivad need protsessid paljudele paratamatud ning halvavad seetõttu inimeste soovi üldse ühiskondlikus elus kaasa rääkida – rääkimata pühendunud ja sihikindlast võitlemisest meie riigi ja rahva parema tuleviku nimel. Sageli tundubki, et ühiskonnas on võtnud maad üleüldine lootusetus ja käega löömise meeleolu.

Just siin näen Objektiivi missiooni – anda hääl neile paljudele, kes erinevatel põhjustel vaikivad või on sunnitud vaikima, kuid kes sisimas soovivad, et nende ideaalid ja unistused kõlaksid ühiskondlikus arutelus ning oleksid esindatud avaliku arvamuse areenil. Objektiivi roll on võidelda õigete ideaalide eest, kasutades selleks neid relvi ja vahendeid, mis toetajate poolt meie kasutusse on antud. Seetõttu ei ole Objektiiv minu jaoks pelgalt töö, vaid ka kutsumus.

Objektiivi roll on võidelda õigete ideaalide eest, kasutades selleks neid relvi ja vahendeid, mis toetajate poolt meie kasutusse on antud.

Eelnevat silmas pidades teadvustame Objektiivi toimetuses töötades endale, et viibime üha ägenevas kultuurisõjas. Seetõttu tuleb meil võtta omaks ka vastav militaarne võitlev hoiak, seistes kõige selle eest, mis on ilus, hea ja tõene ning võidelda kompromissitult kõige vastu, mis seda labastada, rikkuda ja viimselt hävitada püüab, olgu selleks siis meie riigi ja rahva tulevik, mehe ja naise vaheline püha abieluliit, sündimata laste elud või ühiskondliku vabaduse eelduseks olevad moraalsed ideaalid ja põhiõigused.

Teie võimuses, head toetajad, on anda meie võitlusse see väga oluline panus, ilma milleta ei saa Objektiiv oma tööd teha. Just tänu teie toetusele osutus võimalikuks ka minu liitumine Objektiiviga. Kuivõrd meie portaali annetuste kogumise kampaanias algas viimane nädal, siis kutsun ka omalt poolt teid jätkuvalt Objektiivi toetama. Iga annetus, sõltumata summast, on väga oluline ja annab meile kultuurisõja pidamiseks relvastust ja laskemoona.

Mina olen teinud kindla otsuse pühenduda Objektiivi kaudu võitlusele õigete ideaalide eest, ilma kalkuleerimata, mida mul on sellest võita või kaotada. Kahtlemata on see hüpe teadmatusse, sest mul ei ole aimugi, millega see seiklus lõppeb – soovin lihtsalt järgneda oma kutsumusele ja anda seeläbi oma osa võitlusse, mida pean praegusel ajal meie ühiskonna saatuse seisukohast kriitiliselt oluliseks. Loodetavasti peate ka teie seda tööd piisavalt oluliseks, et sellele omalt poolt õlg alla panna.

Objektiivi senine tegevus on juba ilmekalt kinnitanud, et kui paljud inimesed panevad kokku oma väikesegi panuse, saab üheskoos ära teha suuri asju. Usun, et suuremad asjad seisavad meil aga alles ees ja et ühisel jõul suudame anda evolutsioonilise ideoloogia pealetungile veel palju tõsiseid lahinguid.

Aitäh teile!