Peaminister Kaja Kallas. Foto: riigikogu fotoarhiiv/Erik Peinar.

Reformierakonna ja Keskerakonna kaksikliitu eelistab võimalikest enamuskoalitsioonidest praegu 24% valijaskonnast, selgub MTÜ Ühiskonnauuringute Instituudi tellitud küsitlusest. Aasta alguses oli see eelistatuim koalitsioonivariant veel 35% valimisõiguslike kodanike jaoks.

Inimestelt küsiti: "Praeguse Riigikogu kohtade jaotuse põhjal on võimalikud järgmised valitsuskoalitsioonid. Millist koalitsiooni Teie kõige enam eelistate?" Oma eelistus paluti valida viie võimaliku enamuskoalitsiooni seast ning tulemused olid järgmised:

Reformierakond + Isamaa + SDE: 26%

Reformierakond + Keskerakond: 24%

Keskerakond + EKRE + Isamaa: 18%

Keskerakond + EKRE + SDE: 6%

Reformierakond + EKRE 5%

"Ei oska öelda" vastas 22%

"Võrreldes aasta algusega, mil Jüri Ratas oli just ametist tagasi astunud, on toetus Keskerakonna ja Reformierakonna koalitsioonile langenud umbes kümne protsendipunkti võrra," kommenteeris Tartu Ülikooli Skytte poliitikauuringute instituudi teadur Martin Mölder. 

Võimalikest valitsuskoalitsioonidest on Mölderi sõnul praegu ametis olev valitsus ja kunagine kolmikliit (Reform, Isamaa, Sotsid) praktiliselt samaväärselt eelistatud. Mõlemat eelistaks umbes veerand valijaskonnast. Mitte kaugele neist kahest jääb eelmine Keskerakonna, EKRE ja Isamaa valitsus.

"On tähelepanuväärne, et ainult umbes poolte Keskerakonna ja Reformierakonna toetajate jaoks on kahe erakonna koalitsioon kõige eelistatum valitsus. Kuigi teised võimalikud valitsused on palju vähem eelistatud, ei ole kummalgi koalitsioonipartneril oma selja taga üleliia toetust selles valitsuses olemisele. EKRE valijate jaoks oleks kaugelt kõige eelistatum eelmine valitsus, Sotsiaaldemokraatide toetajate jaoks aga kunagine kolmikliit. Mõne protsendipunkti võrra rohkem Isamaa valijaid aga eelistaks koalitsiooni Keskerakonna ja EKRE-ga kolmikliidule," ütles Mölder.

Napis ülekaalus valitsuse kriitikud

Lisaks paluti vastajatel öelda, kui hästi teeb praegune valitsus oma tööd. 51% arvates teeb valitsus oma tööd väga halvasti või pigem halvasti, 43% arvates väga hästi või pigem hästi ning 7% vastas "Ei oska öelda".

Eraldi küsimus esitati ka peaministri töö kohta: "Kas Te kiidate heaks või ei kiida heaks seda, kuidas Kaja Kallas saab oma tööga peaministrina hakkama." 50% vastas "Ei kiida heaks", 32% "Kiidan heaks" ning 18% "Ei oska öelda".

"Valijaskond tervikuna on praeguse valitsuse tegevuse suhtes pigem kriitiline ning ei kiida peaminister Kaja Kallase tegevust heaks. Natuke enam kui pool valijaskonnast arvab, et valitsus teeb oma tööd halvasti. Valdavas enamuses positiivselt suhtuvad valitsuse tegevusse ainult Reformierakonna toetajad, kuid ka nende hulgas on peaaegu üks viiendik, kes arvavad, et praegune valitsus teeb oma tööd halvasti," kommenteeris Mölder.

"Sarnane muster puudutab ka heakskiitu peaminister Kaja Kallase tööle. Reformierakonna toetajatest kiidab peaministri tegevuse heaks kolm neljandikku, kuid teiste erakondade toetajate hulgas on see heakskiit palju madalam. Keskerakonna toetajate hulgas on heakskiitu Kaja Kallasele tööle peaministrina märkimisväärselt vähe, vaid 11.3%, ning EKRE toetajatest vaid paar protsenti kiidab peaministri tegevuse heaks," jätkas Mölder.

Norstati Kiirküsitlus viidi läbi 7. – 8. oktoobrini 18-aastaste ning vanemate Eesti kodanike seas ja selles osales kokku 1000 vastajat. Statistiline viga on antud valimi puhul +/- 3,1%. Norstati Kiirküsitlus on esinduslik veebiküsitlus, mis viiakse läbi mõne päeva jooksul ning mis selgitab välja avaliku arvamuse hetkeseisu päevakajalistes küsimustes minimaalse ajaga.

Toimetas Jaanus Vogelberg