Donald Trump 29.05.2020 pressikonverentsil. Foto: Scanpix

Ameerika Ühendriikide president Donald Trump andis reede 29. mai pärastlõunal ühe oma senise karjääri kõige rajuma pressikonverentsi. Pressikonverentsi keskseks teemaks oli Hiina ja sellega seotud Maailma Terviseorganisatsioon ning Hongkong.

Kokkuvõtlikult:

  • Hiina on aastakümneid saanud Ameerika Ühendriike karistamatult röövida ja selles on muuhulgas süüdi Ameerika Ühendriikide poliitikud ning eriti Barack Obama ja tema valitsus.
  • Vaatamata Ühendriikide ettepanekutele Hiina mõju küüsis siplevat Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) reformida pole neid kuulda võetud ja selle tõttu katkestab USA WHO-ga suhted.
  • Ameerika Ühendriigid astuvad vastu Hiina tööstusspionaažile ja piiravad Hiina tudengite ligipääsu Ameerika ülikoolide teadustegevusele.
  • Ameerika Ühendriikide börsidel noteeritud Hiina ettevõtete tegevuse suhtes algatatakse uurimine.
  • Üks maailma suuremaid rahanduskeskuseid Hongkong kaotab tänu Hiina valitsuse jõulisele käitumisele suhetes USA-ga oma eristaatuse.

Alljärgnevalt pressikonverentsi tõlge:

Tere ja tänan teid.

Täna on mul kavas rääkida meie suhetest Hiinaga ja mõnest uuest Ameerika turvalisuse ja jõukuse kaitsmise meetmest.

Hiina süstemaatiline nurjatus on kõigile teada. Nad on Ameerika Ühendriike petnud aastakümneid viisil, nagu mitte keegi seda kunagi varem pole teinud. Hiinaga äri ajades on [Ameerika Ühendriigid] ühes aastas kaotatud sadu miljardeid dollareid ja seda eriti eelmise valitsuse ajal. Hiina on hävitanud meie tehased, viinud ära meie töökohad, laastanud meie tööstused, varastanud meie intellektuaalset omandit ja rikkunud Maailma Kaubandusorganisatsioonis endale võetud kohustusi. Kõigele lisaks peetakse neid arengumaaks, milline staatus annab neile igat sorti hüvesid, mis teistele riikidele, sealhulgas Ameerika Ühendriikidele, jäävad kättesaamatuks.

Kuid ma pole kunagi kõiges selles süüdistanud ainult Hiinat. Nad on saanud varastada, varastada viisil nagu ei keegi kunagi varem, tänu endistele poliitikutele ja otse öeldes, tänu eelmistele presidentidele.

Kuid erinevalt minu eelkäijatest, on minu valitsus võidelnud õiglaste suhete eest ja nende nimel pidanud läbirääkimisi. Seda kutsutakse vastastikku õiglaseks läbikäimiseks.

Samuti on Hiina ebaseaduslikult hõlvanud ühe Vaikse ookeani piirkonna, mis ähvardab rahvusvahelise kaubanduse ja meresõidu vabadust.

Ja nad on murdnud oma lubadusi seoses Hongkongi autonoomiaga.

Ameerika Ühendriigid soovivad Hiinaga avatud ja konstruktiivseid suhteid, kuid nendeni jõudmine nõuab meie rahvuslikke huvide jõulist kaitsmist.

Hiina valitsus on järjekindlalt rikkunud meile ja paljudele teistele riikidele antud lubadusi. Selliseid fakte ei saa tähelepanuta jätta ega kõrvale lükata. Täna kannatab Hiina valitsuse pahatahtlikkuse tõttu terve maailm. Kuna Hiina varjas Wuhani viiruse puhangut, levis see üle maailma ja sellest kasvas välja üleilmne pandeemia, mille tõttu on elu kaotanud sada tuhat ameeriklast ning miljonid inimesed üle maailma. Hiina valitsuse ametnikud eirasid Maailma Terviseorganisatsiooni teavitamise kohustust ja survestasid Maailma Terviseorganisatsiooni ajal, kui viirus Hiina ametivõimude poolt avastati, maailma eksitama. Selline käitumine on üle maailma kaasa toonud loendamatu arvu inimeste elude kaotuse ja kohutavad majanduslikud raskused.

Mulle anti tugev soovitus, et ma ei kehtestaks varaseid reisipiiranguid Hiinaga, kuid ma tegin seda ja mul oli 100% õigus.

Hiinal on, vaatamata sellele, et nad maksavad [WHO eelarvesse] ainult 40 miljonit dollarit, Maailma Terviseorganisatsiooni üle totaalne kontroll. Võrdluseks võib tuua, et Ameerika Ühendriigid maksavad aastas 450 miljoni dollari ümber.

Me oleme välja pakkunud detailsed reformid, mida see [WHO] peaks läbi viima, kuid nad keelduvad midagi ette võtmast. Kuna nad keelduvad nõutud ja hädavajalikke reforme läbi viimast, katkestame me täna suhted Maailma Terviseorganisatsiooniga. Vabanenud vahendid suuname me teistesse kriitilise tähtsusega üleilmsetesse rahvatervise projektidesse.

Maailm ootab Hiinalt viiruse kohta vastuseid. Me nõuame läbipaistvust. Miks on nii, et Hiina ei lubanud Wuhanis nakatunud inimestel Hiinas ringi reisida? Miks neil ei lubatud reisida Pekingisse ja mujale, kuid ometigi võisid nad vabalt reisida üle maailma, sealhulgas Euroopasse ja Ameerika Ühendriikidesse?

Millist surma ja hävingut selline käitumine kaasa tõi, on võimatu hinnata. Me tahame vastuseid ja mitte ainult meie, vaid neid tahab kuulda terve maailm. See pandeemia on selgelt välja toonud vajaduse ehitada üles Ameerika iseseisev majandus, kriitiliste kaupade tarneahelad peavad olema meie kontrolli all ja me peame kaitsma Ameerika teadus- ning tehnoloogiasaavutusi.

Hiina on aastaid tegelenud tööstusspionaažiga, röövides meilt suurel hulgal tööstussaladusi. Siinkohal ma annan teada, et oluliste ülikoolide teadusuuringute kaitsmise huvides keelame me edaspidi riiki siseneda teatud Hiina päritolu välismaalastel, keda me oleme tuvastanud võimaliku turvariskina.

Samuti astun ma samme kaitsmaks maailma parimat Ameerika rahandussüsteemi. Ma annan presidendi One Financial Markets (finantsturgude) töörühmale käsu uurida USA börsidel noteeritud Hiina ettevõtete käitumistavasid, mille eesmärgiks on USA investorite kaitsmine. Investeerimisettevõtted ei tohiks oma kliente allutada riskidele, mida toob kaasa ebaausate Hiina ettevõtete rahastamine.

Ameeriklased vajavad õiglust ja läbipaistvust. Mõned kõige olulisemad sammud astume me seoses Hongkongis toimuvate sündmustega. Käesoleval nädalal võttis Hiina ühepoolselt üle Hongkongi korrakaitsejõud. Selline käitumine on selges vastuolus 1984. aastal Pekingi ja Ühendkuningriigi vahel sõlmitud lepingus võetud kohustustega ja Hongkongi põhiseadusega. See leping kehtib veel 27 aastat. Hiina valitsuse Hongkongi vastane samm on viimane paljudest meetmetest, mille eesmärgiks on linna pikaaegse ja tunnustatud staatuse kõrvaldamine. See on tragöödia nii Hongkongi, Hiina kui terve maailma inimeste jaoks.

Hiina kuulutab, et see kaitseb oma rahvuslikku julgeolekut, kuid tõde on selles, et Hongkong oli turvaline ja jõukas vaba ühiskond. Pekingi otsus pöörab kõik selle pea-peale. See allutab seni vabaduse kantsiks olnud piirkonna Hiina kõikehõlmava riikliku julgeolekuaparaadi mõju alla. Hiina sissetung koos teiste arengutega, mis on märkimisväärselt vähendanud piirkonna vabadusi, näitab selgelt, et Hongkong ei ole selleks enam piisavalt autonoomne, et me saaksime jätkata erisuhteid, mis on kehtinud alates selle üleandmisest.

Hiina on asendanud oma algse lubaduse “üks riik, kaks süsteemi” ühe riigi ja ühe süsteemiga, mille tõttu ma annan oma valitsusele juhised lõpetada Hongkongiga kõik erisuhted ja kehtivad soodustused. Minu teadaanne puudutab kõiki Hongkongiga sõlmitud lepinguid, alates meie vangide vahetamise lepingust, meie kahetise tehnoloogia ekspordi lepingutest ja muudest sarnastest. Alles jäävad ainult üksikud erandid. Samuti vaatame me üle välisministeeriumi Hongkongi puudutavad reisisoovitused seoses seal suurenenud Hiina julgeolekuasutuste jälitamis- ja karistamisohuga.

Samuti alustame me toimingutega, mis võtavad Hongkongilt ära tolle ülejäänud Hiinast erineva tolli- ja reisipiirkonna staatuse. Ameerika Ühendriigid astuvad vajalikud sammud, millega kehtestatakse neile Hiina Rahvavabariigi ja Hongkongi ametiisikutele, kes vastutavad Hongkongi autonoomia kaotamise ja vabaduste lämmatamise eest, sanktsioonid. Meie sammud saavad olema jõulised ja sisulised.

Rohkem kui kaks aastakümmet tagasi, 1997. aasta vihmasel õhtul, langetasid Briti sõdurid Hongkongis Ühendkuningriigi lipu ja Hiina sõdurid tõmbasid vardasse Hiina lipu. Hongkongi inimesed tundsid toona uhkust oma Hiina päritolu ja unikaalse Hongkongi identiteedi üle. Hongkongi inimesed lootsid, et ees ootavatel aastatel muutub Hiina üha rohkem nende särava ja dünaamilise linna sarnaseks. Samuti arvas kogu ülejäänud maailm optimistlikult, et Hongkong on pilt Hiina tulevikust, mitte Hongkong ei sulandu Hiina minevikku.

Iga oma otsusega ma kaitsen Ameerika Ühendriikide töötajaid, perekondasid ja kodanikke ning ma olen selle üle uhke.

Tänan teid.

Toimetas Karol Kallas