Samasooliste pulmatordinduse paraad pasunakooriga 2012. aasta suvel Seattle'is. Foto: Searagen/Bigstockphoto.com

Tulenevalt California kohtuniku otsusest ei tohi kõnealune USA osariik sundida pagaritöökoja omanikku tegema torti lesbide “laulatuse” tarvis, kuna see oleks sõnavabaduse rikkumine.

Nagu kinnitas kõrgema kohtu kohtunik David Lampe, ei tohi California käskida Cathy Milleril kõnealust torti teha, sest “kui see kohus [kellelegi] seesuguse kuuletumise peale suruks, rikuks ta põhiseaduse esimese parandusega tagatud sõnavabaduse põhialuseid.”

Osariik oli taotlenud ettekirjutust mitte üksnes homotordi tegemiseks, vaid ka kõnealuse pagaritöökoja kinnipanekut keeldumise korral.

Kaitsja Charles LiMandri on rahul, et “kohtunik tunnustas Cathy sõnavabaduse kaitset tulenevalt [USA põhiseaduse] esimesest parandusest,” olles eelnevalt kohtus rõhutanud, et Miller ei diskrimineeri samasoolisi paare, kuid keeldub kasutamast oma kunstnikuannet väljendamaks sõnumit, mis on vastuolus tema usuliste veendumustega abielu kohta.

Milleri pagaritöökotta olid sisenenud kaks naisterahvast, kes soovisid tellida pulmatordi.

Naised esitasid keeldumise kohta osariigile kaebuse ning väitsid, et Miller diskrimineeris neid seksuaalse orientatsiooni alusel.

Ühtlasi postitasid nad sündmuse kohta sotsiaalmeediasse sõnumeid.

“See on usu ja vabaduse märkimisväärne võit, sest kohtunik andis oma otsusega märku, et osariik ei saa sellises asjas kohaldatava õigusega oma tahtmist.”

“Kahtlemata jätkavad California ametnikud Cathy tagakiusamist, kuid on selge, et põhiseadus on tema poolel.”