MTÜ Avalikult Rail Balticust (MTÜ ARB) delegatsioon visati Rail Balticu rajamist koordineeriva RB Rail AS-i peakontorist Riias välja, kuna viimase esindajad ei olnud nõus raudetrassi tasuvusanalüüsis väidetavalt sisalduvate vigade kriitiliseks analüüsiks planeeritud kohtumise salvestamisega.

Täna pidi Riias Rail Balticu rajamist koordineeriva organisatsiooni RB Rail AS-i peakontoris toimuma kohtumine nimetatud organisatsiooni esindajate ja MTÜ ARB esindajate vahel.

Kohtumine oli kavandatud ettevõtte Ernst&Young poolt koostatud Rail Balticu tasuvusanalüüsis väidetavalt sisalduvate vigade arutamiseks ning selgusele jõudmiseks selles, kas vastab tõele, et tasuvusanalüüsis on Rail Balticu tulusid põhjendamatult suurendatud kuni 4,1 miljardi euro ulatuses.

Paraku visati MTÜ ARB delegatsioon sisuliselt kohtumiselt välja, kuna nagu kohtumisel selgus, polnud RB Rail AS nõus kohtumise salvestamisega, olgugi et MTÜ ARB oli varem korduvalt väljendanud soovi kohtumist salvestada.

„RB Rail AS on riiklikult rahastatud ehitise tellija ja Ernst&Young on riiklikult rahastatud ehitise tasuvusuuringu teostaja. Seega peaksid nad vastutama oma sõnade eest ja lubama selgitusi salvestada, sest kirjalikke vastuseid ei ole nad kolme kuu jooksul andnud," nentis MTÜ ARB juhatuse liige Priit Humal.

„Sellise projekti juures on avalikkusel õigus saada avalikke vastuseid, mis on taasesitatavad ja analüüsitavad ka tagantjärgi."

MTÜ ARB hinnangul on probleemse tasuvusuuringu suurim viga tekkinud puhta õhu maksumuse arvestamisel. Nimelt on uuringu kohaselt Rail Balticu suurim tulu puhas õhk, kuid kriitikute sõnul on valede näitajate kasutamise tõttu puhta õhu maksumust suurendatud 25 korda.

MTÜ ARB väidab, et tasuvusuuringu suurte vigade tõttu ei ole raudteeprojekt tasuv ja Euroopa Liidu jaoks abikõlbulik. Kui toetus makstakse siiski välja vigase tasuvusanalüüsi alusel, mis näitab Rail Balticut ekslikult sotsiaalmajanduslikult tasuvana, võib Euroopa Komisjon toetuse tagasi küsida ka pärast kulutuste tegemist. Sellisel juhul jääksid RB rajamisega seotud kulud kuni 5,6 miljardit eurot Balti riikide maksumaksjate kanda.

Intsident on salvestatud ka videona ning seeläbi saab igaüks end toimunuga kurssi viia.

Vt lisaks ka teist lõiku luhta läinud kohtumisest:

Posted by Illimar Paul on Esmaspäev, 18. September 2017