Türgi president Recep Tayyip Erdoğan. Foto: Scanpix

Konservatiivse Rahvaerakonna noorteliikumine Sinine Äratus lubab välja astuda üleeuroopalisest organisatsioonist Euroopa Noored Konservatiivid (EYC), kui selle ridadest ei kõrvaldata Türgi valitsuspartei noortekogu. Probleemiks peetakse ka Iisraeli Likudi partei vastuvõtmist EYC liikmeks ja EYC vastumeelsust koondada jõud võitluseks massiimmigratsioonist tuleneva demograafilise katastroofiga.

Alates eelmisest aastast on EYC haaratud sisetülidest, mis puudutavad peamiselt Türgi võimupartei organisatsiooni kuulumise küsimust. 18. mail teatas Põlissoomlaste noortekogu organisatsioonist lahkumisest. “Me ei saa kuuluda samasse organisatsiooni uue Türgi sultani noortekoguga,” märkis Põlissoomlaste noortekogu esimees Samuli Voutila.

Esmaspäeval, 12. juunil, teatas EKRE noorteliikumine Sinine Äratus EYC-le, et on sunnitud selle liikmete seast lahkuma, kui 19. juuniks ei ole sealt välja heidetud Türgi Õigluse ja Arengu Partei noortekogu.

“Eesti rahvuslik liikumine Sinine Äratus otsustas astuda Euroopa Noorte Konservatiivide (EYC) liikmeks lootuses, et sellest kujuneb eurooplaste Euroopa eest võitlev allianss,” teatas Sinise Äratuse juhatus EYC juhatusele ja liikmetele saadetud kirjas.

“Eriti käesolevas moraalses ja demograafilises kriisis, mis on üks Lääne ajaloo sügavamaid, näeme me vajadust säärase ühenduse loomiseks, mis suudaks peatada käimasoleva massiimmigratsiooni ja taas äratada iidse Euroopa vaimu. Viimasel aastal aga oleme me märganud mitmeid murettekitavaid tendentse, mis on pannud meid kahtlema EYC sobilikkuses täitmaks seda vajalikku rolli rajada kindel tulevik meie eurooplastest järeltulijaile.”

Sinine Äratus leiab, et EYC pole suutnud võtta seisukohta Türgi presidendi Recep Tayyip Erdoğani islamistliku ja Euroopa-vaenuliku poliitika vastu. Ainus Euroopa rahvuslusele kohane lahendus oleks seevastu tolle Euroopa rahvaste ja väärtuste vaenlaseks muutunud partei väljaheitmine.

“Teiseks, Iisraeli Likudi partei vastuvõtmist EYC liikmeks saab näha ainuüksi kui veel üht vaenulikku sammu Euroopa rahvusluse vastu. Likudil on tavaks regulaarselt rünnata ja demoniseerida väiksemaidki märke uuest eurooplaste rahvuslikust ärkamisest. Nad on koguni laimanud ja alandanud kommunismi vastu võidelnud Baltimaade sõjaveteranide kokkutulekuid. Lisaks rikub Likud palestiina aladele asundusi rajades selgelt nii rahvusliku enesemääramise kui EYC alustekstiks oleva “Konservatismi üheksa samba” põhimõtteid,” seisab Sinise Äratuse juhatuse kirjas.

“Kolmandaks paistab silma EYC vastumeelsus koondada jõud võitluseks massiimmigratsioonist tuleneva demograafilise katastroofiga. Allianss on hoopis järele andnud vasakpoolsele ideele mitteeurooplaste integreerimisest ja koguni leppinud multikultuurse ühiskonnaga.”

Sinise Äratuse juhatus peab vajalikuks Türgi valitsuspartei noortekogu väljaheitmist EYC-st. “Kui seda ei ole tehtud selle aasta 19. juuniks, tuleb meil paraku langetada EYCst väljaastumise otsus, kuna see organisatsioon ei esinda enam tuleviku Euroopat, mille eest võitleme meie,” teatab Sinine Äratus.