Ülle Madise 20. septembril 2016 tutvustamas riigikogus õiguskantsleri aastaaruannet. Foto: riigikogu

Õiguskantsler Ülle Madise avaldas 10. juunil ajalehes Sirp arvamusartikli, milles ta juhib tähelepanu, et Lääneriikides leiab aset vaba ühiskondliku arutelu sulgumine ning et poliitikakultuuris juurdub üha enam autoritaarne, vabaduse ideaali mitte austav ning propagandale ja hirmutamisele toetuv valitsemisstiil.

"Demokraatlikud õigusriigid on paari aastaga ära õppinud, kuidas propaganda toel peale suruda mõnd ideoloogilist hoiakut eesmärgiga panna rahva enamus sellele kuuletuma," kirjutab Madise ja lisab, et "halvemal juhul kehutab hirm inimesi ütlema ja tegema asju, mida nad meelerahu seisundis ei teeks", näiteks "ründama kõiki, kes näitavad tõepüüdu."

Madise juhib hoiatavalt tähelepanu ohtlikule sotsiaalsele protsessile, mida nimetatakse vaikimise nõiaringiks ning mis tähistab olukorda, kus üks ja tihtilugu just vale arvamus saavutab avalikkuse poolehoiu, ühiskondlik surve vaigistab kahtlejad ning lõpuks ei olegi võimalik inimesi säästes rahulikult parema lahenduse poole püüda.

"Vaikimise nõiaring teeb kahju põhjusel, et inimeste soovimatus kord juba võimendunud ning vaat et kivisse raiutud avaliku arvamusega vastuollu minna võtab tõelt võimaluse. […] Mida enam inimesi otsustab vaikida, et mitte saada raevukate süüdistuste ja halvustamise sihtmärgiks, seda enam väärarusaam kinnistub. Seda väiksem on tõenäosus, et alasti kuningas kunagi jälle riidesse saab," osutab hiljuti teist 7-aastast ametiaega alustanud õiguskantsler.

Ühtlasi toonitab Madise, et ühiskonna tasandil hävitab ideoloogiline, kahtlemist või kriitikat mitte kannatav hoiak teadusliku mõtte, mille sisuks ongi kahtlemine, uurimine, täpsus, nüansirohkus. "Kui hävib kriitiline teaduslik mõte, tõmbab ühiskond oma edulootusele kriipsu peale," hoiatab ta.

Toimetas Varro Vooglaid