Mida sisaldab endas mõiste "vastutus"? Vastab emeriitprofessor Ülo Vooglaid.

Emeriitprofessor Ülo Vooglaidi sõnul on vastutus põhjapaneva tähtsusega printsiip ühiskondlikus ja kultuurilises regulatsioonis.

"Vastutus kaasneb – kaasneb sünniga, perekondliku seisuga, ametikohaga, kodakondsusega. Vastutus, nagu ka kohustus, on inimesele igas elu valdkonnas ja eluetapis tähtis eeldus, selleks et inimene saaks hakkama ja pälviks nende tähelepanu, kelle keskel ta elab," räägib Ülo Vooglaid, kelle sõnul pole vastutusest mõtet rääkida omaette.

"Vastutus omandab meie jaoks mõtte koos kohustuste ja õigustega. Ka õigustest pole mõtet rääkida ilma kohustuste ja vastutuseta. Need kolm moodustavad sellise terviku, tänu millele on üldse võimalik nii üksikisiku tasandil kui ka riigis või tema struktuurses üksuses rahuldavalt tegutseda ja tulemusi saavutada," tõdeb emeriitprofessor Ülo Vooglaid, kelle arvates pole vastutuse tähtsust ühiskonnas üldse võimalik ülehinnata.

Vaadake lisa videost!

Vastutuse teemal räägib Ülo Vooglaid ka käesoleva nädala Objektiivi raadiosaates, mis on Pereraadio eetris käesoleva nädala täna kell 19 ja kordusena laupäeval kell 14. Objektiivi raadiosaade on ka järelkuulatav Objektiivi portaalist.