Serbia kaudu sisenenud prillidega pagulane Süüriast alustamas madalstardist oma teekonda Ungaris 2015. aasta 28. augustil. Foto: Scanpix

Ungari välisminister Péter Szijjártó välistas täielikult igasuguste ÜRO rändeleppele viitavate dokumentide kinnitamise riigis, kuigi "migratsioonimeelsed poliitikud jätkuvalt amokki jooksevad" ning iga Euroopa Liidu paberiga proovitakse nõjatuda nimetatud paktile, mille poolt ei hääletanud üheksa liikmesriiki.

Szijjártó sõnutsi ei kavatse Ungari valitsus iial toetada sellist immigratsiooni edendavat teksti ning selgitas, et "kõikide liikmesriikide ühehäälse nõusolekuta" eksisteerivat "dokumenti ei saa kasutada viitepunktina," kirjutab Hungary Today.

Samal ajal on Uutes Uudistes juhitud tähelepanu, et Eesti politsei- ja piirivalveamet (PPA) avaldas 4. veebruaril oma kodulehel dokumendi "Varjupaiga taotlemine", millest võib juba leida rändepakti poolt ette kirjutatud momente, kõigepealt aga salastatust.

"Varjupaigamenetlus ei ole avalik ning PPA hoiab menetluse käigus saadud informatsiooni rangelt konfidentsiaalsena. Vajadusel võib piiratud infot edasi anda vaid konkreetse menetlusega seotud ametiasutustele päringute tegemisel. Menetlusega seotud ametivõimudel on taotleja ning tema kodumaal olevate perekonnaliikmete turvalisuse tagamiseks keelatud astuda ühendusse taotleja päritoluriigi ametivõimudega," tõstab UU dokumendist esile.

Ning meenutab ÜRO rändepakti sõnastust: "Kehtestame mehhanismid, et ära hoida ja tuvastada migrantide rassilist, etnilist ja usulist profiilianalüüsi avaliku sektori poolt… /…/ tagame, et koostöö teenuseosutajate ja immigratsiooniasutuste vahel ei süvendaks ebaseaduslike migrantide haavatavust, kahjustades nende ohutut juurdepääsu põhiteenustele või rikkudes ebaseaduslikult inimõiguseid, nagu õigus privaatsusele, vabadusele ja isiku turvalisusele põhiteenuse osutamise kohtades…"

Toimetas Urho Meister