Urmas Viilma. Foto: Illimar Toomet

Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku (EELK) peapiiskop Urmas Viilma leiab, et Meelis Oidsalu üleskutse lasta siseministeeriumil kontrollida kirja teel tema tingimusteta kuulekust põhiseadusele kujutab endast tema põhiseadusega tagatud õiguste rikkumist. Tema hinnangul astuks selliselt toimiv riik pika sammu eemale demokraatlikest väärtustest ja õigusriigi põhimõtetest.

"Annan Meelis Oidsalule rahuliku ööune ja vastan operatiivselt siinsamas, et loomulikult eeldab minu usk seda, et võtan Jumala sõna rohkem kuulda kui inimese oma (vt Ap 5:29). Nõnda on Piibel Jumala sõnana minu jaoks ülemuslik igast inimeste poolt koostatud ja inspireeritud ilmalikust tekstist," vastab EELK peapiiskop Urmas Viilma oma sotsiaalmeedialehel Meelis Oidsalu üleskutsele saata talle siseministeeriumi poolt kiri küsimusega, kas ta tunnistab tingimusteta Eesti põhiseaduse sätete kehtivust.

"Meelis Oidsalul on ehk hea teada, et eriti meeldib mulle see, et Eesti Vabariigi põhiseadus ise täna kaitseb minu usku, et Jumala sõna on inimeses sõnast ülemuslikum," jätkab Viilma.

"See on usuline tõekspidamine, mis on põhiseaduse kaitse all isegi siis, kui Meelis Oidsalule või mõnele ametnikule see ei meeldi. See veendumus on osa minu südametunnistuse-, usu- ja mõttevabadusest, mis ei kahjusta kuidagi ei avalikku korda, tervist ega kõlblust (vt PS § 40). Selles kontekstis võib meelsuskontrolli eesmärgil ametnike poolt mulle või kellelegi teisele saadetav kiri ise osutuda Eesti Vabariigi põhiseaduse vastaseks."

Viilma leiab, et seega, ei ole Meelis Oidsalu poolt kuigi särav mõte kutsuda Postimehe kaudu riigiametnikke saatma välja kirju, millega võidakse rikkuda vastaja põhiseadusega tagatud õiguseid.

"Oleks ikka päris skandaalne, kui põhiseadusele kuulekust nõutakse kirjaga, millega rikutakse põhiseadust. Selliseid kirju oma kodanikele saatma hakkav riik on astumas pika sammu eemale demokraatlikest väärtustest ja õigusriigi põhimõtetest," on peapiiskop veendunud.

"Ja riigis, kus põhiseaduslikke väärtusi selle riigi enda poolt ei hinnata, võib iga demokraatia põhimõtteid ja inimõigusi hindav inimene jõuda "radikaliseerumiseni". On peaaegu et kangelastegu olla demokraatia põhimõtteid eiravas riigis radikaal."

Viilma on enda sõnul aga väga õnnelik Eesti Vabariigi põhiseaduse üle, mis ei ole tema hinnangul täna Piibliga vastuolus ning ta väga loodab, et see nii ka jääb.

"Sel põhjusel eelistan alati pigem rahvahääletuste korraldamist kui põhiseaduse muutmist, sest oht kirjutada põhiseadusesse sisse midagi, mis läheb vastuollu Piibli õpetusega võibki tekitada konflikti paljude inimeste südametunnistuse ja usuliste veendumustega," nendib ta lõpetuseks, leides, et sellist olukorda ei oleks kellelegi vaja.

Toimetas Martin Vaher