ÜRO Naiste emaks olemise trahvikviitung Foto: ÜRO Naised

Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni sugudevahelise võrdsuse ja naiste võimestamise eest võitlev allharu ÜRO Naised kuulutas Esimesel jõulupühal avaldatud säutsus, et “emadus on karistus, mida iga naine omale lubada ei saa”.

Säutsu juurde on pildina lisatud “trahvikviitung emaks olemise eest”. Trahvikviitungi üllitajaks on P. Atriarchy nimeline isik ja rikkumise toimumise ajaks on kirjutatud “aegade algusest”, vahendab The Blaze.

ÜRO Naiste trahvikviitungil on rikkumisena määrateldud “emaks olemine” ja karistusena on välja toodud:

  • rohkem tasustamata laste eest hoolitsemist ja tasustamata kodutöid;
  • kindla tööajata töö;
  • vähem võimalusi palgatööle saada;
  • emadusega kaasnevad piiratud hüved;
  • soopõhine ametisegregatsioon;
  • sooline palgalõhe;
  • suurem vaesusrisk vanaduspõlves.

Selline trahvikviitung osutab otse ÜRO Naiste taustaideoloogias eksisteerivale akuutsele “probleemile”: maailma on anastanud patriarhaalsed struktuurid, mille eesmärgiks on naisi karistada ja seda eriti seeläbi, et teha neist emad.

Kas emasid karistatakse?

Soolise palgalõhe idee levitajad väidavad, nagu naised saaks sama töö eest meestest vähem palka. Levinud on väited laadis, et naistele makstakse sama töö eest 77 senti, mille eest mehed saavad ühe euro.

Selline väide põhineb 2011. aastal USA Statistikaameti (U.S. Census Bureau) läbi viidud uuringul, milles kirjutati, et kogu aasta töötavate naiste ja meeste sissetulekute suhe on 77 senti ühe dollari kohta. Samas on tegemist üldistusega, mis ei arvesta suurt hulka muutujaid. Näiteks on meeste ja naiste ametid erinevad, erinev on tööaeg ja ametipositsioon.

Sellise väite on “enamasti valeks” kuulutanud ka muidu poliitiliselt pahem organisatsioon Politifact.

ÜRO Naised toetuvad oma emaduse trahvikviitungi üllitamise juures ümber lükatud soolise palgalõhe teooriale. Selles väidetakse, et inimühiskond on põhimõtteliselt naistevastane patriarhaalne vandenõu, mis karistab naisi emaks olemise eest. Samas jäetakse arvestama tõsiasi, et emad teevad oma vabast tahtest valikuid, millega kaasneb vähem palgatööd või vähem tasustatud töö.

Eestiski on varasemalt tähistatud Võrdse palga päeva. Viimati, kui seda 2019. aasta 2. aprillil tehti, siis väideti selle juurde, et “Eesti troonib 25,6 protsendiga endiselt Euroopa Liidu soolise palgalõhe tipus.”

“Palgalõhe” väide on ümber lükatud põhjalike teadusuuringute poolt. Üheks peamiseks järelduseks, milleni on viidatud uuringutes jõutud, on: “Naiste emaduse tõttu ei kaasne automaatselt palga vähenemine, nagu ka isadusega ei kaasne automaatselt palga kasv. Selle asemel  naised pigem eelistavad emaks saades vähem tööd teha, mis tingib väiksema töötasu. Samas mehed eelistavad peale isaks saamist teha keskimsest rohkem tööd, mis tähendab ka suuremat töötasu.”

Internetiväljaandes Daily Wire leitakse “ematrahvi” teemat käsiteldes: “Sellist asja kui “emaduse karistus” ei ole olemas. Loomulikult kaasnevad emaks olemisega teatud piirangud, kuid viis, kuidas ÜRO teemat esitab, pole mitte ainult vale, vaid on ka [naiste suhtes] julm.”

Toimetas Karol Kallas