Foto: Piqsels

ÜRO hõlma all tegutsev õigusvaldkonna ekspertide töörühm avaldas 8. märtsil soovituste nimekirja, millest võib saada aru, nagu sugulist vahekorda lastega ei peaks kriminaalselt karistama.

"Seksuaalne läbikäimine, milles osalevad inimesed alla siseriiklikult ette kirjutatud seaduslikku iga, võib olla tõigaliselt mõlemapoolselt soovitud, kuigi seda pole seadustesse kirjutatud," osutatakse Šveitsi pealinnas Genfis asuva Rahvusvahelise Juristide Komisjoni poolt ÜRO inimõiguste ülemvoliniku tarbeks koostatud ülevaates, vahendab Fox News

Juristide ettekanne kannab pealkirja "8. märtsi põhimõtted inimõiguste põhise lähenemise kohta, kuidas kriminaalõiguses käsitleda sugulist läbikäimist, paljunemist, narkootikumide tarvitamist, HIVi, kodutust ja vaesust". 

Viidatud ülevaates ei kutsuta küll otse seadustama seksuaalvahekorda alaealistega, kuid selles nenditakse, et lastel on võimekus ja seaduslik õigus langetada sugulist läbikäimist puudutavaid otsuseid.

"Vanemaid, eestkostjaid, hooldajaid või teisi inimesi, kes võimestavad või aitavad lapsi ja nende hoole all olevaid inimesi, sealhulgas puudega inimesi, viia täide oma sugulise läbikäimise ja paljunemise õiguseid, mille hulgas on seksuaalsed- ning paljunemisega seotud terviseteenused, tarbed või teave, ei tohi kriminaalselt karistada muidu kui nende tegevus ei ole seotud väljapressimise, sundimise ja pettusega, elik tegemist ei olnud lapse või hoolealuse vabatahtlikult ning teadlikult langetatud otsusega," kirjutatakse juristide ülevaates (lk 22).

Endine Lõuna-Aafrika Vabariigi põhiseaduskohtu liige Edwin Cameron kinnitab ülevaate eessõnas, et antud soovitused kaitsevad neid, kelle sugulise läbikäimisega seotud tegevusi "seostatakse ebasoovitava või hukka mõistetud käitumisega".   

Raportis pole öeldud, milline võiks olla seksuaalseks läbikäimiseks lubatud iga.

Ettekande avaldamise päev, kommunistlik rahvusvaheline naistepäev 8. märts, osutab võimalusele, nagu naiste õiguste ja seksuaalseks läbikäimiseks lubatud ea vahel võiks olla mingi seos.

ÜRO õigusekspertide soovitused, mis kümmekond aastat tagasi oleksid olnud mõeldamatud, on üle maailma inimesi korralikult ehmatanud. Leitakse, et ÜRO on lapsepilastajate jõuk, ÜRO on kabal, tegemist on puhta kurjusega ja samas laadis edasi. 

Soovituste 16. põhimõttes kirjutatakse:

"Lisaks, seksuaalne läbikäimine, milles osalevad siseriiklikult lubatud seksuaalseks läbikäimiseks nõustumise east nooremad isikud, võib olla mõlemapoolselt soovitud (konsensuslik), kuigi seda pole seadustesse nii kirjutatud. Selles kontekstis peaks riikide kriminaalseaduste jõustamisel arvestama … alla 18-aastaste isikute õiguste ja võimekustega osaleda konsensuslikus seksuaalses läbikäimises ning nende õigusega kosta neid puudutavates asjus enda eest. Millest johtub, et alla 18-aastane isik peaks osalema neid puudutavate otsuste langetamises, arvesse peab võtma nende iga, küpsust ja parimaid huvisid, sealjuures pöörates erilist tähelepanu mitte-diskrimineerimise garantiidele."

Ettekande koostamiseks kulus viis aastat, mille jooksul konsulteeriti erinevates õiguskultuurides tegutsevate vabaühenduste, erinevate ekspertide, inimõiguslaste ning juristidega.

Teiseks mitmeti mõistetavaks muljeks – mida võib sedasi ka otseselt mõista (exposure) –, mis viidatud ettekandest jääb, on arusaamine, nagu inimesi, kes teisi teadlikult HIVi nakatavad, ei peaks karistama (lk 6).

Toimetas Karol Kallas