USA Rahvusarhiivi hoone Washington DCs. Foto: Wikipedia

Ameerika Ühendriikide Rahvusarhiiv sildistas "konteksti huvides" riigi alusdokumendid – põhiseaduse ja iseseisvusdeklaratsiooni – oma internetikataloogis "kahjuliku kõne" hoiatusega.

Otsus riigi alusdokumentidele hoiatused juurde lisada sündis peale Rahvusarhiivi Rassismi Rakkerühma vastavasisulist ettekannet, milles soovitati Arhiivi ajaloolistele materjalidele lisada "konteksti tutvustavad" selgitused, vahendab Daily Wire.

USA põhiseaduse ja iseseisvusdeklaratsioonide digitaalsete versioonide lehekülgede ülaosast leiab nüüd hoiatussildi "Ohtliku kõne (harmful language) hoiatus: vaata NARA (National Archives and Records Administration; Rahvusarhiivi ja Säilikute Administratsioon) pöördumist võimaliku kahjuliku kõne kohta.

NARA ei täpsusta, miks just põhiseadus, iseseisvus- ja (inim)õiguste deklaratsioon sellise hoiatuse külge said. NARA siiski selgitab, et dokumendid ja ajaloolised materjalid märgistatakse "kahjuliku kõne" hoiatusega kui need:

  • peegeldavad rassistlikke, seksistlikke, puudega inimesi diskrimineerivaid, naistevaenulikke/mustade naiste vaenulikke (misogüünlikke/misogünoirlikke) ja võõravihaseid arvamusi ning hoiakuid;
  • on diskrimineerivad mitmekesise seksuaalsuse, sotsiaalse soo, usutunnistuse ja muu sarnase suhtes;
  • neis on graafiliselt kujutatud ajaloolisi sündmuseid, nagu näiteks vägivaldne surm, meditsiiniprotseduurid, kuriteod, sõjad/terrorismiaktid, loodusõnnetused ja muu sarnane;
  • kui selgub, et kogusid on ajalooliselt koostatud ja digiteeritud kallutatult, või teatud valdkondi/sündmuseid välistavalt.

NARA selgitab lisaks, et hoiatusteated on nimekirjas üks võimalus mitmest lahendusest probleemile, mida kujutab endast ajalooliste dokumentide näitamine üha "mitmekesisemale kogukonnale" ja tegemist on "institutsionaalse" pühendumusega "mitmekesisusele, õiglusele ja kaasamisele".

"Meie kataloog ja ilmavõrgulehed sisaldavad teatud sisu, mis võib teha kahju ning mida võib olla raske vaadata," teatas NARA juuli lõpus. "NARA säilikud katavad kogu Ameerika Ühendriikide ajalugu ja meie kohus on nende säilitamine ning kättesaadavaks tegemine. Selle tulemusena mõned materjalid, mida siin (internetilehel) näidatakse, sisaldavad ajast ja arust, kallutatud, ründavaid ning võimalik, et ka vägivaldseid, vaateid ja arvamusi. Sellele lisaks võivad teatud materjalid olla seotud vägivaldsete ja räigete sündmustega ning neid säilitatakse nende ajaloolise tähtsuse pärast." 

Kui juhiti tähelepanu, et see on pöörane kui Ameerika Ühendriikide asutamisdokumendi juurde pannakse hoiatussilt, siis Rahvusarhiiv vastas, et "see hoiatus pole mõeldud konkreetse dokumendi kohta, vaid seda näidatakse kogu internetikataloogi ulatuses".

Rahvusarhiivi Rassismi Rakkerühma ettekandes leitakse veel, et Rotund ( Rahvusarhiivi hoone USA pealinnas Washingtonis, kus eksponeeritakse põhiseadust ja teisi riigi olulisi ürikuid ning säilikuid) on "strukturaalse rassismi" kehastus ning antakse tungivad soovitused, kuidas olulisel määral muuta nende dokumentide-asjade eksponeerimise laadi selleks, mis lisaks neile vajaliku "konteksti". Rakkerühm leidis veel, et Rahvusarhiiv kajastab Ühendriikide asutajaisasid (founding fathers) liiga positiivselt.

Rakkerühm pakkus "probleemile" välja lahenduse ja soovitas Rahvusarhiivil "lüüa kaasa tegevustes, mis annavad Rotundile ja sealsetele dokumentidele vajaliku konteksti läbi tantsu- ning etenduskunstide, mille läbi loodaks ruum, mis kutsub esile dialoogi Ameerika Ühendriikide asutamisajastu mütologiseerimise teemal".

Toimetas Karol Kallas