Foto: Bigstockphoto.com

Ameerika Ühendriikide ülikoolides domineerivad vasakliberaalid on teinud suuremas osas riigi ülikoolidest võimatuks kõrghariduse omandamise ilma sotsiaalse õigluse ideoloogilise indoktrineerimiseta.

USA ülikoolide üha sügavamale vasakäärmusesse langemine on viinud selleni, et Ameerika Ühendriikide maksumaksjad maksavad miljardeid dollareid üha kasvava hulga kohustuslike sotsiaalse õigluse kursuste, kraadide ja tunnistuste eest, vahendab Riikliku Õpetlaste Assotsiatsiooni (National Association of Scholars; NAS) läbi viidud uuringut Judical Watch.

New Yorkis asuva akadeemilise tegevuse edendamisele pühendunud mittetulundusorganisatsioon NAS harutas lahti kuuekümne USA ülikooli ja kolledži õppekava ning paljastas tohutu sotsiaalse õigluse ideoloogia ainete hulga, mida üliõpilastele, sõltumata nende erialast, peale surutakse.

Mõnes ülikoolis on sotsiaalne õiglus põimitud näiteks isegi matemaatikasse, kus õpetatakse aineid “Algbera ja statistika sotsiaalse õigluse teenistuses” ja “Matemaatika ja sotsiaalne õiglus”.

Hulk ülikoole on oma õppekavad koostanud viisil, et sotsiaalse õigluse ained on üldainetena kohustuslikud, millega tagatakse, et kõik tudengid puutuvad enne kraadi omandamist kokku vasakäärmuslike ideedega.

Sellised kohustuslikud sotsiaalse õigluse kursused kannavad näiteks nimesid: “Omasooiharad araablased USA-s”, “Võim, rassism ja africana vabastamine”, “Hip Hop töötuba”, “Värviliste kogukondade rohujuure tasandil organiseerimine muutuste läbiviimiseks”.

Mõnes ülikoolis saab omandada eriala nagu “Sotsiaalne õiglus ja inimõigused” (Arizona Osariigi Ülikool), “Sotsiaalse õigluse nõustamine” (Florida ülikool). Lisaks saab õppida kõrvalerialadena “Kogukonna muutmise uuringud” (New Yorki Linna Kolledž), “Sugu, tervis ja tervishoiu õiglus” (Iowa Ülikool) ja “Jätkusuutlikkus ja keskkonna õiglus Aafrika- ning Aafrika diasporaa kogukondades” (Northridge’i California Osariigi Ülikool).

NAS uuringus nenditakse, et “viimase kahekümne aasta jooksul on Ameerika kõrgemas hariduses haaranud võimu “sotsiaalse õigluse õpetajad””.

Raport jätkab: “Sotsiaalse õigluse ainete professorid on muutnud kõrgema hariduse progressiivse poliitika propagandaks”.

Sotsiaalse õigluse propagandat surutakse peale järgmisel viisil: “Sotsiaalse õigluse eestvõitlejad on ülikoolihariduse juurde lisanud nõudmised, et kõik üliõpilased peavad läbima näiteks mitmekesisuse, eksperimentaalse õppimise ja sotsiaalse õigluse kursused.”

Hariduskava on koostatud viisil, et mitmete erinevate nõudmiste ja sotsiaalse õigluse kursuste eest saadavate topeltainepunktide tõttu võtavad sellistest kursustest osa kõik üliõpilased, sõltumata nende valitud erialast.

Eriti on sotsiaalse õiglusega pihta saanud kirjutamise ja keelega seotud ained, mis puudutab kõiki üliõpilasi, kuna esimesel kursusel on kõigil üliõpilastel üheks aineks emakeel.

Boise’i Osariigi Ülikooli kirjutamiskeskus näeb oma missioonina “kriitilise teadlikkuse suurendamist priviligeerituse suhtes” ja New Yorki Linna Kolledžis kannab üks esimese aasta kursus nime “Retoorika ja sotsiaalne õiglus kirjutavas vastupanuliikumises”.

Tacomas asuvas Washingtoni Ülikoolis üritatakse inglise keele programmiga paljastada “valge privileeg, mis sisaldab keele privileegi”. Mõnes riiklikus ülikoolis on loodud õppekavad, mis üritavad katta kõiki võimalikke “ebaõiglusi”.

George Masoni Ülikooli Sotsiaalse õigluse ja inimõiguste programm käsitleb “suurt hulka rõhumisi, nagu näiteks rassism, seksism, heteroseksism, sisserändajate vastane rõhumine, puudevaenulikkus, majanduslik ebaõiglus, loomade kurnamine ja keskkonna ebaõiglus.

Lisaks veel vaadeldakse inimõiguste piiramist, nagu näiteks inimkaubandust, asunike kolonialismi, massivangistust, odav- ja lapstööjõu kasutamist, ebavõrdset ligipääsu haridusele ja valimisõiguse piiramist.”

Indiana ülikoolis pakutakse psühhiaatria eriala kõrvalainena kursust, mis keskendub osaleja muutmisele “palju tähelepanelikumaks multikultuursete ja sotsiaalse õigluse küsimuste suhtes”.

Sellised erikursused ja programmid on väga kallid. Võttes aluseks ühe riikliku ülikooli nõudmise, mille kohaselt peab iga üliõpilane läbima aastas kaks sotsiaalse õigluse kursust ja korrutades selle riigi nelja tuhande ülikooliga, saadi USA kõrgharidussüsteemi sotsiaalse õigluse osa maksumuseks ümber kümne miljardi dollari aastas.

Selline number arvutati Arizona Osariigi Ülikooli kahe kohustusliku sotsiaalse õigluse kursuse pinnalt, mis maksavad osariigi elanikele koos allahindlusega 4212 dollarit. USA-s astub ülikoolidesse igal aastal kohe peale keskkooli 2,2 miljonit üliõpilast.

“Kui üle riigi on sotsiaalse õigluse õpetuse nõudmised sarnased Arizona Osariigi Ülikooliga, siis tagasihoidlik arvestus näitab, et sellised kursused lähevad inimestele kokku maksma aastas ca kümme miljardit dollarit,” leitakse uuringus.

Sotsiaalse õigluse õpetust toetab ka riik läbi föderaalagentuuride nagu Rahvulik Teadusagentuur (National Science Foundation; NSF), mis kulutas hiljuti rohkem kui miljon dollarit kahekümne nelja sotsiaalselt õiglase matemaatikaõpetaja koolitamiseks.

Toimetas Karol Kallas