USA sõjaväelased Salerno lennuväljal Afganistanis. Foto: Scanpix

Browni ülikooli projekt "Costs of Wars" osutab tohututele summadele, mida Ameerika Ühendriigid on tasunud sõdade eest Afganistanis, Iraagis ja teistes maades ning sadadesse tuhandetesse ulatuvatele inimkaotustele, vahendab Boston Globe.

Uurimus toob välja, et USA kulutused sõdadele ületavad 8 triljonit dollarit ja nendes sõdades on otseselt tapetud 897 000 kuni 929 000 inimest.

Vastavalt ajalehele Boston Globe alustati uurimust 2010. aastal ja selle viis läbi Brown'i ülikooli Watsoni Rahvusvaheliste ja Avalike Suhete instituut. Uurimuses keskendutakse kuludele ja inimkaotustele pärast 11. septembri 2001. aasta rünnakuid New Yorgis, Pennsylvanias ja Washington D.C.-s.

Uurijad on võtnud aluseks otsekulud, mis sisaldavad kaitseministeeriumi ja riigidepartemangu sõjakulusid ning ka terrorismivastase sõja kulusid Pentagoni eelarves. Samuti on kulude all sõjaveteranide hoolekande kulud kuni uurimuse avaldamise päevani ja edasi kuni aastani 2050.

Kaheksast triljonist dollarist on hinnanguliselt 2,3 triljonit dollarit kulud Afganistanis ja Pakistanis, 2,1 triljonit dollarit Iraagis ja Süürias ning 355 miljonit dollarit teistes sõjapiirkondades.

Sisejulgeoleku departemangu kulud on hinnanguliselt 1,1 triljonit dollarit ja 2,2 triljonit dollarit on kulud sõjaveteranidele, hõlmates nii meditsiiniabi kui ka invaliidsushüvitisi.

Uurimus ei hõlma humanitaareesmärkidel tehtud kulutusi ja majandusabi Afganistanis ja Iraagis.

Uurimuses tõdetakse, et USA kulud oleksid olnud märkimisväärselt suuremad, kui osa kulusid poleks kandnud liitlased, nagu näiteks Austraalia, Inglismaa, Kanada, Taani, Itaalia, Holland, Rumeenia, Saksamaa ja Prantsusmaa.

Siiamaani pole ükski USA valitsus teinud kulude kokkuvõtet post-9/11 sõdadest, sõnas raportis Neta C. Crawford, Browni ülikooli poliitikateaduste professor ja "Costs of War" projekti kaasdirektor. Ta tõdeb, et on ainult osalised kulude kokkuvõtted. Just ülevaate puudumine detailsetest kuludest oli põhjus projekti algatamiseks.

Boston Globe kirjutab, et märtsis avaldas USA kaitseministeerium Afganistani, Süüria ja Iraagi sõdade kuludeks kokku 1,6 triljonit dollarit ehk 8094 dollarit iga maksumaksja kohta eelarveaastal.

Uuring nendib, et demokraatia saab mõnikord tänu sõdadele lüüa ja operatsioonid võivad olla küll hästi ette valmistatud, aga nad on ebavajalikult salastatud ja tehtud vead mätsitakse kinni.  Ühtlasi looodetakse uuringus, et sõdade kulude ja kaotatud inimelude kokkuarvutamisega suudatakse muuta info nii olemasolevate kui ka tulevaste sõdade kohta läbipaistvamaks ja avatumaks.

Toimetas René Allik