Prantsuse märulipolitsei valvamas lammutamisel migrantide telklaagrit. Foto: Scanpix

Taani sotsiaalteadlaste avaldatud meta-analüüs, mis võttis kokku 1001 hinnangut 87-st varasemast uuringust, leidis et etniline mitmekesisus vähendab ühiskondlikku usaldust. Mõju on uuringu järgi tugevam lokaalsetes kontekstides.

Uuringu tulemusena tehakse viis põhilist järeldust.

Esiteks on läbi kõigi uurimuste tuvastatav „statistiliselt tähenduslik mõõdukas negatiivne suhe etnilise mitmekesisuse ja ühiskondliku usalduse vahel". Ühiskondades, kus üksteise läheduses elavad erinevatest rahvustest inimesed, usaldatakse üksteist vähem. Samas märgitakse, et kuna suhe on mõõdukas, ei ole uuritud ühiskondades olukord lausa apokalüptiline.

Teiseks kehtib negatiivne suhe kõikidele usalduse tüüpidele, kuid mõju nõrgeneb võrreldes lähemaid sotsiaalseid kontekste kaugematega: usaldus naabrite vastu, usaldus sisegrupi vastu, üldine ühiskondlik usaldus, usaldus välisgrupi vastu.

Kolmandaks mõjutab lokaalselt, oma naabruskonnas kohatud etniline mitmekesisus ühiskondlikku usaldust rohkem kui agregeeritud, kaugemates tingimustes. Ehk mida lähemal erinevad etnilised grupid üksteisele on, seda rohkem vähendab see ühiskondlikku usaldust.

Neljandaks sõltub negatiivne mõju vaid vähesel määral muudest faktoritest nagu individuaalsest vähemustaustast, sotsiaalmajanduslikust puudusest, kuritegevusest ja rahvuste vahelisest kontaktist ning jääb negatiivseks ja tähenduslikuks.

Viiendaks vähendavad teised mitmekesisust ennustavad faktorid seose tugevust, kuid seose iseloom jääb fundamentaalselt samaks.

Kokkuvõttes mõjub etniline mitmekesisus halvasti ühiskondlikule usaldusele, mis on oluline komponent turvatundes ja üldises heaolus. Etniliselt mitmekesised ühiskonnad on elamiseks halvemad ühiskonnad.

Koostas Oto Tuul