Euroopa marurahvusluse kaart. Allikas: Pew Research Centre

Uuringuettevõtte Pew Research Centre’i aastatel 2015–2017 kolmekümne neljas riigis läbi viidud uuringust selgub, et Euroopa kõige šovinistlikum rahvus on kreeklased ja kõige vähem peavad oma kultuuri teistest paremaks hispaanlased ning eestlased.

Pew’ uuringus “Ida ja lääne eurooplaste suhtumine religiooni tähtsusesse, vähemustesse ja sotsiaalpoliitika küsimustesse on erinev” (Eastern and Western Europeans Differ on Importance of Religion, Views of Minorities, and Key Social Issues) küsiti inimestelt muude küsimuste seas: “Kas te usute, et teie kultuur on võrreldes teiste rahvaste kultuuridega parem?” Vastused olid vägagi erinevad.

Kõige marurahvuslikumad on kaheksa Ida-Euroopas asuvat riiki, kus rohkem kui kaks kolmandikku vastajaist leidsid, et nende kultuur on võrreldes teiste rahvaste kultuuriga tähtsam ja parem.

Kultuurišovinism on pea ühesugusel kõrgel tasemel Balkanimaades (Bosnias, Serbias, Bulgaarias ja Rumeenias) ja Venemaal. Nende riikide kaukaasia naabrite seas on see veelgi paremal järjel, mitu protsenti üle kaheksakümne. Kuid kreeklaste vastu ei saa mitte keegi, seal on üheksa kümnest inimestest veendunud, et nende kultuur teeb silmad ette kõikide teiste rahvaste kultuuridele.

Oma kultuuri peavad teiste rahvaste kultuurist paremaks:

 • 89% kreeklastest
 • 85% grusiinidest
 • 84% armeenlastest
 • 69% venelastest
 • 69% bulgaarlastest
 • 68% bosnialastest
 • 67% rumeenlastest
 • 65% serblastest

Kultuurišovinism pole seotud riikide majanduse edukusega. Naftariik Norra on 58 protsendiga nimekirjas esimene Lääne-Euroopa maa. Ühtemoodi peavad oma kultuuri ülimuslikuks – täpselt pooled vastanuist – nii Euroopa kõige rikkam riik Šveits kui kõige vaesem riik Moldova.

Keskmisele šovinismi tasemele jäävad:

 • Norra (58%)
 • Tšehhi (55%)
 • Poola (55%)
 • Šveits (50)
 • Moldova (50%)

Suurem osa riikidest jäävad šovinismimäära keskmesse: 34-st 13 riiki.

 • Soome (49%)
 • Itaalia (47%)
 • Austria (47%)
 • Portugal (47%)
 • Ühendkuningriik (46%)
 • Ungari (46%)
 • Saksamaa (45%)
 • Taani (44%)
 • Slovakkia (44%)
 • Horvaatia (44%)
 • Iirimaa (42%)
 • Valgevene (42%)
 • Ukraina (41%)

Oma kultuuri suhtes ilmutavad märkimisväärset lugupidamatust Hispaania, Eesti ja Belgia. Koos Eestiga on tabeli viimases otsas veel teisedki kaks Baltimaad: Läti ja Leedu.

Tabeli madala otsa šovinismimäärad on järgmised:

 • Läti (38%)
 • Leedu (37%)
 • Prantsusmaa (36%)
 • Holland (31%)
 • Rootsi (26%)
 • Belgia (23%)
 • Eesti (23%)
 • Hispaania (20%)

Mõne üksteise naabruses asuva rahva oma kultuuriarmastuse vahe on märkimisväärne. Hispaania ja Portugali vahe on 27% (vastavalt 20 ja 47 protsenti) ja Norra ja Rootsi vahe 32% (58 ja 26 protsenti).

Kokku küsiteldi uuringus 56 000 inimest.

Toimetas Karol Kallas