Foto: Bigstockphoto
Foto: Bigstockphoto

USA ajakirjandust edendava mittetulundusühingu Knight Foundationi poolt äsja läbi viidud uuringu kohaselt on pooled ameeriklastest veendunud, et Ühendriikide uudismeedia eksitab avalikkust, vahendab Mises'e Instituut (Mises Institute). 

 Küsitluste kohaselt on iga teine ameeriklane seisukohal, et meedia eesmärgiks on ausa uudisreportaaži asemel avalikkusega manipuleerida. Küsitluse kohaselt suhtub vaid 26% ameeriklastest meediasse positiivselt. Nimetatud indikaator kujutab endast kõige madalamat näitajat uuringu ajaloos. Sealjuures on markantne, et 53% ameeriklastest omab uudismeediast väga negatiivset arvamust. 

Uuringu keskseks avastuseks oli siiski tõdemus, et 50% ameeriklastest on seisukohal, et "enamiku riiklike uudisteagentuuride eesmärgiks on avalikkust eksitada, väärinformeerida ning manipuleerida". Teiste sõnadega – pooled ameeriklased on tänapäevaks jõudnud seisukohale, et uudismeedia mitte üksnes ei oma vajakajäämisi oma kutsumuse kõrgusel olemise mõttes, vaid töötab otseselt ausa ja objektiivse info leviku tõkestajana. 

Toimetas Adrian Bachmann