Foto: Piqsels

Sõltumatu teadusasutuse Rhodium Groupi hinnangul peavad Ameerika Ühendriigid demokraatide kliimaeesmärkide täitmiseks kulutama CO2 atmosfäärist eemaldamisele sada miljardit dollarit aastas. Seda kuni 2050. aastani.

Kui soovitakse Maa päästa äärmuslike kliimamuutuste küüsist, tuleb Ameerika Ühendriikidel jämedalt hinnates kulutada järgmise 26 aasta jooksul CO2 eemaldamisele sada miljardit dollarit aastas, vahendab sõltumatu teadusasutuse ja konsultatsiooniettevõtte Rhodium Groupi 10. aprillil avaldatud uuringut Scientific American.

Seni on USA seaduseandjad eraldanud demokraatide süsihappegaasi atmosfäärist eraldamise tehnoloogia arendamiseks ja ettevõtete toetamiseks aastas ümmarguselt viis miljardit dollarit. 100 miljardit dollarit on võrdluseks Ameerika Ühendriikide põllumajandusministeeriumi aastane eelarve.

Kliimapoliitikate teemal on Ameerika Ühendriikides käimas suurem sisepoliitiline arutelu ja vabariiklane Donald Trump lubab, juhul kui ta taas presidendiks peaks saama, "tühistada kõik vasakäärmuslaste uue rohelise kursi (Green New Deal) poliitikad".

Rhodiumi uuringus väidetakse, et saja miljardi dollari vajaduseni jõuti pannes kokku nii teaduse kui majanduse mõjud.

Isegi kui süsihappegaasi heitmeid õnnestub märkimisväärselt vähendada ja seda imavate ökosüsteemide, nagu näiteks Amazoni vihmamets, laastamine peatada, peab maailm teadlaste hinnangul järgnevate aastakümnete jooksul, kui soovitakse kliimasoojenemine hoida võrreldes tööstusrevolutsiooni eelse ajaga alla kahe kraadi Celsiuse järele, atmosfäärist ja ookeanidest aastas eemaldama miljardeid tonne CO2-te.

Paraku süsihappegaasi miljardite tonnide ulatuses atmosfäärist eemaldamise huvi piirdub hetkel vaid teatud suurettevõtetega, mille teenuse kasutamine võib aja jooksul hääbuda.

Uuringus leitakse, et kuna huvi süsihappegaasi eemaldamise teenuse (carbon dioxide removal; CDR) vastu on ebakindel, siis peab Ameerika Ühendriikide valitsus, juhul kui see soovib aastas atmosfäärist eemaldada miljardeid tonne CO2-te, tagama CDR teenust osutavatele ettevõtetele vastavate poliitikatega asjakohaste sissetulekute toetuse.  

Lahendustena, kuidas nimetatud vähemalt sada miljardit dollarit kokku saada, nähakse nii igaaastaseid riigieelarvelisi rahaeraldisi kui heitmekaubanduse skeemide laiendamist. 

Uuringus tunnistatakse samas CDR-i tehnoloogiate puuduseid. Biomassi põhiste lahenduste suures ulatuses laiendamine võib pöörata pea peale senised ökosüsteemid ja põllumajanduse. Suured süsihappegaasi õhust eemaldamise tehased ehk tehnoloogia, mida riik toetab täna kõige suuremal määral, vajavad tehase kohta 180 kuni 500 megavati ulatuses elektritootmisvõimsust.  

Ameerika Ühendriikide 2023. majandusaasta eelarve oli 6,134 triljonit dollarit. Riigieelarve puudujääk oli 1,7 triljonit dollarit. 2024. majandusaastal maksab USA riigivõla intresse 870 miljardit ja 2026. aastal triljon dollarit. Riigivõlg küündib üle 34 triljoni dollari.

Toimetas Karol Kallas