Ürgsete germaani sõduritraditsioonide kandja, preili Anastasia Biefang. Foto: Scanpix

Deutsche Welle avaldas hiljuti uudisloo Saksa relvajõudude esimesest avalikult "transsoolisest" komandörist Anastasia Biefangist, kes on Saksamaal pälvinud palju meediatähelepanu.

Biefang juhib alates 2017. aastast 700 sõdurist koosnevat IT-pataljoni Ida-Saksamaal asuvas Storkowi linnas ning on enda sõnul positiivselt üllatunud asjaolust, et "kapist välja tulemine" ei põhjustanud tema karjääriredelil edenemisele mingisuguseid tagasilööke.

"Jah, mu juuksed on (pärast soomuutmist) kasvanud pikemaks… ent kolleegid suhtusid minusse jätkuvalt kui lihtsalt tavalisse inimesse… Otsustasin oma olukorrale avalikkuse tähelepanu tõmmata, et teadvustuks tõsiasi Bundeswehris teenivatest transsoolistest sõduritest".

Sarnaselt Ameerika Ühendriikidega, kus transsoolistele sõduritele anti 2018. aastal täielik õigus relvajõududes teenida, on ka Saksamaal alates 2006. aastast sõjaväel kohustus lubada teenistusse transsoolisi sõdureid. 

Kuigi Bundeswehr ei kogu statistikat selle kohta, kui suur osa selle teenistujatest identifitseerivad ennast lesbiliste, geide, biseksuaalsete või "transsoolistena", hinnatakse nendesse kategooriatesse kuuluvat 5% 177 000-st sõdurist ning 86 000 tsiviilpersonalist.

Selline arvutus tuleneb üldisest kalkulatsioonist, mille kohaselt 5% Saksamaa populatsioonist on homoseksuaalsed ning 0,5% "transsoolised". Demograafilise mustri otsene ülekandmine Bundeswehri konteksti tähendaks, et 0,5% Saksa sõjaväelastest ehk 1300 kogu isikkoosseisust on praegu "transsoolised".