Järva-Jaani koolist vallandatud ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja Priit Dievese sõnul on kindel, et ta kaotas töökoha oma tõekspidamiste väljendamise pärast.

Järva-Jaani kooli ajalooõpetaja Priit Dieves (EKRE), kes vallandati Õhtulehes ilmunud artiklis esitatud seisukohtade tõttu, kinnitab, et on valmis pöörduma kohtusse kaitsmaks oma õigusi ning seismaks vastu ideoloogilise diktatuuri kehtestamisele.

Priit Dieves kinnitas ERR-ile, et vaidlustab esmalt enda vallandamise töövaidluskomisjonis ning palub abi võrdõigusvolinikult ja õiguskantslerilt. Vajadusel on ta valmis pöörduma ka kohtu poole.

“Tunnen, et mind on ebaõiglaselt töölt lahti lastud. Tunnetan ka seda, et Järva-Jaani gümnaasiumi õpilastelt on nende õpetaja ebaõiglaselt ära võetud. Kordan veelkord, konflikte õpilaste ja lastevanematega õpetamise osas mul ei ole,” ütles Dieves.

Dievese sõnul on kõiki asjaolusid arvestades selge, et tema vallandamise tagamaad on ideoloogilised. “Ma ei saa nõustuda minu vallandamisega põhjusel, et osalesin kodanikuna ühiskondlikus diskussioonis, väljendades Õhtulehes avaldatud artiklis oma seisukohti,” kinnitas nüüdseks juba endine õpetaja.

Dieves rõhutas, et kuigi ühelt poolt on juhtum seotud tema isikuga, siis on probleemil ka tunduvalt olulisem ja põhimõttelisem tasand, mis seondub sõnavabaduse taandumise ja paljude inimeste hoidumisega ühiskondlikus arutelus osalemisest.

“Olen väga mures, et meie ühiskonnas võtab järjest laiemalt maad teatav ideoloogilise diktatuuri kliima ja hirmuõhkkond.”

“Olen väga mures, et meie ühiskonnas võtab järjest laiemalt maad teatav ideoloogilise diktatuuri kliima ja hirmuõhkkond, mille tõttu paljud inimesed ei julge enam häbimärgistamist või otsest represseerimist, näiteks vallandamist, kartes ideoloogilisest peavoolust väljapoole jäävaid seisukohti väljendada ning on hakanud aktiivselt tegelema enesetsensuuriga,” märkis Dieves.

“Sellises olukorras tõuseb esile väga tõsine küsimus – kas Eesti Vabariigis kehtib sõnavabadus või mitte? Kui inimesi saab vallandada pelgalt selle pärast, et nende poolt viisakalt ja kultuurselt väljendatud seisukohad on ideoloogiliselt ebameeldivad, siis oleme ühiskonnana jõudnud olukorda, kus sõnavabadusega on lood väga halvad,” rõhutas ta.

Dieves selgitas, et pöördudes töövaidluskomisjoni, võrdõigusvoliniku ja õiguskantsleri poole ootab ta nimetatud institutsioonidelt objektiivset arvamust antud juhtumi osas ning loodab, et õigluse jaluleseadmise teel saab ta aidata seista vastu ühiskondliku vabaduse allasurumisele Eesti Vabariigis.

Dievese sõnul on tema vallandamisega rikutud mitut olulist põhiseadusega tagatud põhiõigust – ennekõike §-s 41 sätestatud õigust veendumustevabadusele, §-s 12 sätestatud õigust mitte olla diskrimineeritud poliitiliste vaadete ja veendumuste tõttu ning ka §-s 45 sätestatud õigust sõnavabadusele.

“Kõiki neid demokraatliku ühiskonna alusväärtusi on minu vallandamisega rikutud ning kavatsen nii enda kui teiste väljendusvabaduse kaitseks välja astuda,” kinnitas Dieves.

8. juunil ilmus Õhtulehes kahe lapse isa, ajalooõpetaja ja Konservatiivse Rahvaerakonna liikme Priit Dievese artikkel “Lastetud naised, laske oma ülikõrge latt alla!”, milles ta arutles eesti rahva demograafiliste probleemide ja laste saamiseks vajalike tingimuste üle. Samal päeval vallandati Dieves väidetavalt tema tõekspidamiste tõttu ametist.

Koolidirektor Raigo Prantsi sõnul on Dieves kaotanud tööandja usalduse, muuhulgas Õhtulehe artiklis sisaldunud mõttekäigu tõttu, mis “võib osutuda naisterahvastele solvavaks ja alandavaks ning ebademokraatlikuks.” Samas ei ole Prantsi sõnul Dievese vallandamine tingitud üksnes Õhtulehes avaldatud artiklist, vaid ka muudest probleemidest.

Priit Dievese sõnul on niisugused väited aga otsitud ja meelevaldsed.

Haridusministeeriumi õpetajaosakonna juhataja Kristi Mikiver märkis Dievese vallandamist kommenteerides Õhtulehele, et kool peaks kaaluma inimese sobivust õpetaja ametikohale, kui ta väljendab seisukohti, mis lähevad otseselt vastuollu koolihariduse, eetiliste ning põhiseaduslike printsiipidega (rassistlikud, diskrimineerivad, seksistlikud vms seisukohad).

EKRE esimees Mart Helme võrdles aga Dievesega juhtunut Nõukogude Liidus kehtinud ideoloogilise diktatuuriga. “Meenutan omaenda poole sajandi taha jäänud kooliaega, kui võimutses üks teine ainuõigeks kuulutatud ideoloogia. Ka siis võidi sind päeva pealt töölt lahti lasta, kui sa otsustasid, et tõde on siiski mitmekesisem, kui arvasid kohaliku parteirakukese tegelased, kõrgematest instantsidest ja nn organitest rääkimata,” kirjutas Helme.