Äsja valminud videokokkuvõte esimesest, 12.-14. augustil 2020 Kernu mõisas toimunud ja Sihtasutuse Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks (SAPTK) poolt korraldatud Konservatiivsest Suveakadeemiast annab hea ülevaate sel sündmusel valitsenud ülevast õhkkonnast ja osalejate muljetest.

SAPTK juhatuse liikme ja Objektiivi peatoimetaja Markus Järvi sõnul on Konservatiivse Suveakadeemia näol tegu Eesti kontekstis ainulaadse sündmusega, sest niisugust võimalust pole seni noortele meestele pakutud.

"Ideaalid, millest me suveakadeemias räägime – riiklik iseseisvus, perekond, rahvusriik, voorused, inimloomuse kesksus –, moodustavad väga olulise sõnumi, mis tuleb noortele meestele edasi anda. Selle sõnumi keskmes on isikliku ja ühiskondliku vastutuse tunnetamise vajadus," selgitab ta.

SAPTK juhatuse esimees Varro Vooglaid lisas omalt poolt, et suveakadeemia taustaks on vajadus pingutada selle nimel, et Eestis kasvaks peale uus põlvkond tulevasi konservatiivseid liidreid, kes tahaks ja suudaks pühenduda konservatiivse ilmavaate aluseks olevate ideaalide eest seismisele mitte ainult oma isiklikus elus, vaid ka ühiskonnas laiemalt.

SAPTK juhid loodavad, et suveakadeemist kasvab välja alaliselt tegutsev Konservatiivne Akadeemia. Ent selleks on vaja leida suuremaid toetajaid. Vastava huvi korral palutakse selles küsimuses SAPTK-ga ühendust võtta.

"Ulatuslikum konservatiivne pööre ei saa mitte kuidagi Eesti ühiskonnas toimuda, kui ei ole inimesi, kes pühenduksid nende ideaalide teenimisele, nende edendamisele ja nende kaitsmisele, et tagada Eesti rahvuse, riigi ja kultuuri püsimine läbi aegade," toonitab ta.

Nagu videost näha, olid osalejate muljed suveakadeemiast ülevoolavalt positiivsed. Toodi esile, et eriti meeldis akadeemiline lähenemine ja sellele vastav keskendumine mitte päevapoliitilistele vaidlustele ja tülidele, vaid konservatiivse ilmavaate aluseks olevate printsiipide lahtimõtestamisele.

Samuti rõhutati läbivalt, kui oluline on niisuguse sündmuse toimumine rõhutatult väärikas keskkonnas, mida pakkus imeilus Kernu mõis ning millele aitas kaasa kõigi osalejate soliidne, vastastikku lugupidamist väljendav ja mõisa atmosfääriga harmoneeruv riietumine.

Suveakadeemias osalemise eest osalejatelt tasu ei küsitud, kogu projekti rahastati SAPTK toetajate annetustest. Plaanis on teha suveakadeemiast traditsioon ning korraldada see tuleval aastal uuesti. 

SAPTK juhtide sõnul loodavad nad, et Konservatiivsest Suveakadeemiast kasvab välja alaliselt tegutsev Konservatiivne Akadeemia, kuhu oleks oodatud ka naised. Ent sellise laiahaardelisema ettevõtmise käivitamiseks on vaja leida suuremaid toetajaid. Vastava huvi korral paluvad SAPTK juhid selles küsimuses endiga ühendust võtta.

Valik pilte esimesest Konservatiivsest Suveakadeemiast on nähtav alljärgnevalt viidatud uudisest.