Kuivõrd Objektiiv on puhtalt kodanikualgatuslik ja kodanike ühisel panusel rajanev ettevõtmine, sõltub meie portaali tulevik paljuski toetajate annetustest, selgitab Varro Vooglaid ja kutsub inimesi, kes peavad Objektiivi oluliseks ja vajalikuks, portaalile annetusega omalt poolt õlga alla panema.

Head Objektiivi sõbrad!

Kevad on kätte jõudmas ja kõige muu kõrval tähendab see ühtlasi, et meil tuleb taas asuda koguma annetusi meie portaali Objektiiv tegevuse jätkamiseks ja laiendamiseks. Selle pärast pöördungi Teie ja paljude teiste Objektiivi lugejate poole palvega, et annaksite meie töö jätkamiseks annetusega oma panuse.

Kuivõrd Objektiiv on puhtalt kodanikualgatusel ja kodanike ühisel panusel rajanev meediaväljaanne ning sellisena Eesti ühiskonnas täiesti ainulaadne nähtus, siis sõltub meie tegevus täielikult toetajate panusest. Ühelt poolt tagab igasuguse riikliku rahastuse ja ka reklaamiostjate surve  puudumine meile sõltumatuse – me võime rääkida ja kirjutada asjadest siirast tõetaotlusest lähtudes nii, nagu need meie parima arusaamise kohaselt on, mitte nii, nagu keegi ette kirjutab või nõnda, et saada reklaamimüümiseks võimalikult palju klikke.

Ent teiselt poolt on Objektiivi tegevus võimalik üksnes juhul, kui suur hulk inimesi tunnetab, et tegu on meie ühise püüdlusega seista meile ühiselt oluliste väärtuste eest ning et see ühine püüdlus vajab ka ühist panustamist, igaüks oma rollis ja vastavalt oma võimalustele.

Seepärast palun, et annaksite Objektiivi tegevuse jätkamiseks ja selle ühiskondliku mõju kasvatamiseks oma panuse, tehes selleks oma võimalustele vastava annetuse. Veelgi tänuväärsem oleks see, kui lisaks ühekordsele annetusele vormistaksite Objektiivi kasuks ka igakuise püsiannetuse.

Fakt on see, et Objektiivi tegevus läheb paljudele inimestele korda. Seetõttu loodan, et ka seekordne annetuste kogumise kampaania osutub edukaks. Kuid nagu juba öeldud, on selleks vaja, et kõik inimesed, kes Objektiivi loevad ja selle tegevust hindavad, paneksid nüüd reaalselt portaalile oma annetusega õla alla – just nii nagu eelmisel aastal.

Mäletatavasti läks eelmisel kevadel läbi viidud Objektiivi esimene suur kampaania isegi üle ootuste hästi. Palusime väiksematel toetajatel annetada Objektiivile kokku vähemalt 25 tuhat eurot, et saada sellisel juhul täiendavalt sama suur annetus kahelt suurtoetajalt. Tegelikult annetasid väiketoetajad kokku koguni rohkem kui 45 000 eurot.

Kampaania edukus võimaldaski meil mitte üksi portaali tegevust jätkata, vaid ka seda avardada. Lubasime kampaania käigus, et kui saame annetustest eesmärgiks seatud summa kokku, siis laiendame oma portaali toimetuse koosseisu, kaasates selle töösse välisuudiste toimetaja, ning rajame ka oma videostuudio. Mõlemad lubadused viisime aasta jooksul täide. Augustikuus liitus meie meeskonnaga varem Postimehe juures töötanud Urho Meister, kes teeb välisuudiste toimetajana väga professionaalset tööd. Ja käesoleva aasta alguses jõudsime pärast mitu kuud väldanud ettevalmistusi ka oma videostuudio käivitamiseni, mis andis portaali arengule tugeva tõuke, võimaldades meil toota operatiivselt kvaliteetset päevakajalist videomaterjali.

Muidugi rõõmustame me Objektiivi arengu üle, sest oleme selle nimel kõvasti pingutanud. Objektiivi lugejate arv ja ühiskondlik mõju kasvab pidevalt. Ainuüksi 2017. aastal on meie portaali külastanud rohkem kui kakssada kakskümmend tuhat kasutajat enam kui kuuesajal tuhandel korral. Objektiivi loetakse, vaadatakse ja kuulatakse ning selles avaldatust räägitakse. Nii on Objektiivil Eesti meediamaastikul üha olulisem roll.

Ent ühes sellega kasvavad ka portaali lugejate ootused, just nagu ka ideoloogiliste vastaste surve. See tähendab omakorda, et olukorraga toime tulemiseks ja kasvavatele ootustele vastamiseks peavad kasvama ka Objektiivi käsutusse usaldatud rahalised võimalused. Tõsiasi on see, et kui kasvõi kümme protsenti Objektiivi lugejatest toetaks portaali tegevust annetusega, siis oleks meie käsutuses praegusega võrreldes kordades suuremad rahalised võimalused, mis omakorda tähendaks, et portaali tegevus ja mõju kasvaks mitmekordseks.

Seepärast palungi Teid, et Te ei jätaks asja ootele, vaid teeksite Objektiivile juba täna võimalikult helde annetuse. Olen Teile ja paljudele teistele annetajatele toetuse eest siiralt tänulik ja kinnitan, et teen koos Objektiivi meeskonna liikmetega kõik meist oleneva, et Teie usaldust õigustada.

Seejuures rõhutan, et nagu eelmisel aastal, nii on ka sel korral Objektiivi kevadkampaania raames iga annetus sisuliselt kahekordse väärtusega. Kui saame annetustena kokku eesmärgiks seatud 40 000 eurot, siis annetavad kaks suurtoetajat omalt poolt teist sama palju juurde. Seega on meil reaalne väljavaade koguda annetustekampaaniaga kokku rohkem kui 80 000 eurot, mis võimaldaks meil kindlasti portaali tegevust laiendada, kaasates toimetuse töösse hädavajalikke uusi liikmeid. Et selle eesmärgini jõuda, on aga kindlasti tarvis ka Teie abi. Seega, palun ärge lükake asja edasi, vaid andke oma annetusega panus kohe täna – selleks, et Objektiivi edulugu jätkuks!

Aitäh Teile!