Pilt artikli juurest, mille suhtes Pressinõukogule kaebus esitati

SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks juhatuse esimees Varro Vooglaid pöördus kaebusega Pressinõukogu poole, paludes taunida portaali Delfi tegevust seoses Eesti ajakirjanduseetika koodeksi rikkumisega.

19. oktoobril 2015 esitatud kaebuses kirjutab Vooglaid, et portaalis Delfi avaldatud artikliga "Euroopa Nõukogu raport pani ritta sallimatud Eesti poliitikud: Ligi, Helme, Lukas, Vooglaid ja Nool" on esitatud tema isiku suhtes valeväiteid ning loodud reaalsust moonutav ja avalikkust eksitav kuvand.

Vooglaiu hinnangul on Delfi laimavaid ja häbimärgistavaid väiteid avaldades eksinud Eesti Ajakirjanduseetika Koodeksi punktis 1.4. sätestatud põhimõtte vastu, mille kohaselt peab ajakirjandusorganisatsioon kandma hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav informatsioon.

"On põhimõtteliselt oluline, et süstemaatiliselt vasakliberaalset ideoloogilist propagandat teostav meedia ei saaks hakata harjumuspäraselt ja kergekäeliselt oma ideoloogilisi vastaseid laimama ja häbimärgistama, sest vastasel korral on kaotajaks mitte ainult isikud, kelle õigusi rikutakse, vaid ka ühiskondlik vabadus, mis peab ideoloogilise diktatuuri kehtestamise tingimustes paratamatult taanduma," selgitas Vooglaid kaebuse esitamise tagamaid.

Eelmise aasta sügisel tuvastas Pressinõukogu Eesti Päevalehe, Delfi ja ERR-i poolse ajakirjanduseetika põhimõtete rikkumise seoses SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks ja selle juhtorganite liikmete suhtes alusetute kahtlustuste levitamisega, nagu oleks neil varjatud sidemed Venemaa võimuringkondadega.

Kaebuse terviktekstiga saab tutvuda allpool.


 

Pressinõukogu
Pärnu mnt 67a
10134 Tallinn

19. oktoober 2015

KAEBUS

Esitan kaebuse portaali Delfi vastu seonduvalt minu isiku suhtes valeväidete esitamise ja levitamise ning eksitava kuvandi loomisega 18. oktoobril 2015 avaldatud artiklis pealkirjaga "Euroopa Nõukogu raport pani ritta sallimatud Eesti poliitikud: Ligi, Helme, Lukas, Vooglaid ja Nool".

Juba artikli pealkirjas on esitatud minu kohta kaks valeväidet.

Esiteks on Delfi esitlenud mind poliitikuna, olgugi, et ma pole eales kuulunud ühtegi erakonda ega ka kandideerinud ühelegi poliitilisele ametikohale, sinna valituks osutumisest rääkimata.

Screen Shot 2015-10-18 at 11.19.36
Kaebuse objektiks oleva artikli pealkiri koos pildiga

Teiseks on Delfi esitanud suure pildi abil rõhutatult väite, nagu oleks Euroopa rassismi ja sallimatuse vastu võitlemise komisjon (ECRI) asetanud minu isiku sallimatute Eesti poliitikute ritta, olgugi, et kõnealuses raportis ei ole mitte üht ainsatki korda minu nime mainitud. Vaid ühes kohas on ECRI raportis mainitud Sihtasutust Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks, mille üheks juhatuse liikmeks kolmest ma olen, kuid sealgi ei ole esitatud ühtegi selget hinnangut organisatsiooni kui sellise sallimatuse kohta – minu isikust rääkimata –, vaid on üksnes märgitud, nagu oleks meie 2013. aasta kampaania väidetavalt sisaldanud mitmeid homovastaseid avaldusi.

Seega on Delfi avaldanud minu isikut laimavaid ja häbimärgistavaid väiteid ning eksinud Eesti Ajakirjanduseetika Koodeksi punktis 1.4. sätestatud põhimõtte vastu, mille kohaselt peab ajakirjandusorganisatsioon kandma hoolt selle eest, et ei ilmuks ebatäpne, moonutatud või eksitav informatsioon.

Lisaks on Delfi eksinud Eesti Ajakirjanduseetika Koodeksi punkti 5.1. vastu, mille kohaselt tuleb inimesele, kelle vastu avaldatakse tõsiseid süüdistusi, pakkuda kommentaari võimalust samas numbris või saates (veebimeedia tähenduses samas artiklis).

Paraku ei pakkunud Delfi mulle mingit seesugust võimalust – minu kommentaar avaldati artikli täiendusena alles siis, kui olin omal algatusel ja tagant järele oma vastulause saatnud. Seejuures muudeti minu vastulauset Ajakirjanduseetika Koodeksi punkti 4.12. rikkudes hoolimata minu selgesõnalisest palvest mitte  teksti ilma minu nõusolekuta muuta.

Eeltoodust tulenevalt palun taunida portaali Delfi tegevust seonduvalt Eesti Ajakirjanduseetika Koodeksi rikkumisega.

Lugupidamisega,

Varro Vooglaid
Juhatuse esimees
SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks