Varro Vooglaid 28. detsembril 2018 otsesaates "Otse Postimehest". Foto: Scanpix Broadcast from Postimees, Varro Vooglaid, Interviewed by Vilja Kiisler. Foto. Erik Prozes, Eesti Meedia

Varro Vooglaid saatis Pressinõukogule kaebuse ajalehe Postimees vastu seoses viimases avaldatud uudislooga, mis kannab pealkirja "Herkel: Vooglaiu väärtused kattuvad suuresti Putini omadega".

Vooglaid juhib Pressinõukogu tähelepanu asjaolule, et kuigi artiklis esitatakse tema suhtes tõsiseid ning tema hinnangul täiesti meelevaldseid ja vääraid süüdistusi, ei pakkunud Postimees võimalust, et artiklis oleks kajastatud ka tema seisukoht nende süüdistuste suhtes. Eesti Ajakirjanduseetika Koodeksi punkt 5.1. ütleb aga, et "[k]ui kellegi kohta avaldatakse tõsiseid süüdistusi, tuleks talle võimaluse korral pakkuda kommentaari võimalust samas numbris või saates."

"Kuivõrd Postimees minult [Andres] Herkeli süüdistuste kohta seisukohta ei küsinud, saatsin järgmisel päeval kommentaari omapoolse reaktsioonina pärast seda, kui olin Postimehe veebist kõnealust artiklit lugenud. Kuigi Eesti Ajakirjanduseetika Koodeksi punkti 5.2. kohaselt tuleb vastulause avaldada viivitusteta ja märgataval kujul ning just seda ma palusingi teha, ei avaldanud Postimees minu kommentaari üldse ega ole siiani vastanud ka minu küsimusele, kas see kavatsetakse avaldada," osutab SA Perekonna ja Traditsiooni Kaitseks juhatuse esimees.

Vooglaiu sünul ei oleks kindlasti võimaliku vastuväitena asjakohane argument, nagu poleks Postimees aastavahetusel omanud piisavat toimetuslikku ressurssi küsimusega tegelemiseks.

"Kui saadi avaldada Herkeli süüdistusi kajastav uudis, oleks saadud küsida ka minult kommentaari. Samuti on tõsiasi, et Postimees avaldas oma veebiväljaandes nii 31. detsembril kui ka 1. ja 2. jaanuaril terve rea artikleid, mistõttu oleks soovi korral saadud avaldada ka minu kommentaar Herkeli süüdistustele," selgitas ta.

Kokkuvõttes palub Vooglaid Pressinõukogul hinnata Postimehe käitumise vastavust Eesti Ajakirjanduseetika Koodeksis sätestatud põhimõtetele ning vastuolu korral nende põhimõtetega tuvastada koodeksi rikkumine. Ühtlasi palub ta kaebuse arutamisest taandada Pressinõukogu liikmena tegutseva Postimehe arvamustoimetuse juhataja Neeme Korvi.

Kaebusega saab terviklikul kujul tutvuda siin.