Foto: Piqsels

Objektiiv avaldas 3. oktoobril allakirjutanu poolt vahendatuna uudise, et Covid-19 vaktsiinid suurendavad Covid-19sse haigestumise riski. Toimetaja vabandab ühe artiklisse sattunud vea pärast.

Objektiivi artikkel kannab pealkirja "Uuring: vaktsiinid võimendavad koroonaviirusesse haigestumise riski" ja selles vahendatakse autoriteetses teadusajakirjas ilmunud uuringut, mille lisamaterjalidest selgub, et Covid-19 vastaste mRNA vaktsiinide esimese doosi järgselt suureneb Covidisse nakatumise/haigestumise risk ligi neli korda ja peale teist doosi 44 protsenti.

Väidete aluseks oleva tabeli tõlgendamisel sattus sisse rumal viga, kus vaktsineerimise järgsed päevad aeti segamini vaktsineeritute vanusega. Uuringus vaadeldi ainult täiskasvanud inimesi. Allakirjutanu vabandab ja tänab Postimeest ning Teadusnõukoja liiget Margus Varjakut veale tähelepanu juhtimise eest.

Viga on artiklis tänaseks parandatud. Lugupeetud teadlase ja kindlasti oma valdkonna pädeva eksperdi etteheitega, et "rõhutama peab siinjuures, et nakatumine SARS-CoV-2 ei ole sama, mis Covid-19 põdemine" juures küsiks: miks iga positiivset Covid-19 testi andnud inimest koheldi kui katkutõbist, terved klassitäied lapsi saadeti ühe positiivse testi peale koju ja tänagi veel kehtib haiglates eriolukord? Kui toona ei teatud, mis on "õige" teadus, siis mis lubab väita, et seda on tänane ametlik "teadus"? Jne…

Postimehe faktikontrolli süüdistustega, nagu oleks artikkel põhinenud "andmete kontekstist välja kiskumisel" ja teabe "valel tõlgendamisel", autor ei nõustu. Tõde on asjaolu, et peale esimest ja teist Covid-19 mRNA vaktsiinisüsti suureneb teatud kaalugruppi kuuluvate inimeste oht osutuda SARS-CoV-2 viiruse kandjaks, sealjuures tõenäoliselt haigestuda, 44 protsendist mitmesaja protsendini. Väide, nagu kolmas vaktsiinidoos parandaks kõik ära, ei puutu siinkohal niivõrd asjasse.

Samuti võib igati põhjendatult küsida, kas Covid-19 vaktsiinid ei "leki" ja ühe mRNA vaktsiinisüstiga on inimene määratud sisuliselt vaktsiiniorjusse (millele osutab otseselt "tõhustusdooside vajadus")? Kas mRNA vaktsiinid ei kahjusta jäädavalt inimese kaasasündinud immuunsüsteemi? Neile küsimustele ei ole võimalik täna adekvaatselt vastata, sest normaalne ja reeglitepärane vaktsiiniuuring võtab aega vähemalt viis aastat ning Covid-19 mRNA vaktsiine on inimeste peal katsetatud alla kahe aasta. Needki katsetused on suuresti läbi viidud reegleid rikkudes.   

Lisaks on põhjust arvata, et Covid-19 mRNA vaktsiinide teadusega on lood sarnased kui kliimateadusega. Valdkonna on hea uue ilma ehitamise/suure lähtestamise eesmärgil anastanud pisikene grupp rikkureid, poliitikuid, rahvusvaheliste organisatsioonide ametnikke ja (ilmselt ära ostetud) teadlasi, kes on kehtestanud oma dogmad ning teadlased, kes julgevad teistmoodi teadust teha, visatakse "viisakast" seltskonnast välja. Nii nagu on inimeste elule katastroofilise mõjuga "kliimateadusele" toetuv roheüleminek, on seda tervele ühiskonnale (haridus, majandus, liigsurmad, vaimuhaiguste kriis jne) ka ametlik "teaduspõhine" Covidi narratiiv.

Arvamust, et tervete inimeste vaktsineerimisest on rohkem kahju kui kasu, toetab tänaseks suuremal hulgal erinevaid teadustöid ja teadlasi, kelle hulgas on üks mRNA vaktsiinide leiutajatest Robert Malone

Vaipvaktsineerimise on hukka mõistnud paljud maailma parimad epidemioloogid ja vaktsiinieksperdid 

Ameerika Ühendriikide 22 miljoni elanikuga Florida osariigi ülemarst Joseph A. Ladapo avaldas hiljuti juhise, milles soovitatakse alla 40-aastastel meestel ennast mRA vaktsiinidega mitte vaktsineerida, kuna need suurendavad nimetatud demograafilises grupis suhtelist ohtu surra südame seiskumise kätte 84 protsendi võrra.

Objektiiv avaldab osade (mida tänaseks on seitse) kaupa Politico ja Die Welti ajakirjanike mahukat uurimust, mille kokkuvõte on lühidalt järgmine: Bill Gates ja Wellcome Trusti taga olevad isikud tekitasid oma mõjuvõimu ning raha ära kasutades olukorra, kus maailma riikidele ei jäetud Covidile reageerimiseks sisuliselt muud võimalust kui kõik inimesed, alates kuue kuu vanustest, ära vaktsineerida või äärmisel juhul ravida neid uute kallite monoklonaalsete antikehade ravimitega.

Vaipvaktsineerimise kõrval välistati ohutute, aastakümnete jooksul järele proovitud, haiguse algperioodil väga tõhusate ja odavate ravimite, nagu seda on ivermektiin ning hüdroksüklorokviin, kasutamine. Ehk Gates ja tema äripartnerid tekitasid maailmas, ametliku "kliimateadusega" sarnase, olukorra, kus on olemas "ainuõige" ja vale Covidi teadus. Iga pisutki teadusega kokku puutunud inimene peaks mõistma, et teadus nii ei tööta ja kui keegi nõuab "usku teadusesse", siis on see üheselt tõestuseks, et midagi on mäda.

Allakirjutanule lisab kindlust arvata, et vaktsineerimisest on täie tervise juures täiskasvanud inimeste puhul rohkem kahju kui kasu teadmine, et nii koroonarežiim kui vaipvaktsineerimise sund on põhiseaduse – nagu näevad seda riigikohtust allapoole jäävad kohtud – ja vähemalt enne Covid-19 aega kehtinud meditsiinieetika vastu.  

Käesoleva aasta juulis avaldatud teadusuuringust selgub, et loomulik immuunsus kaitseb vähemalt ühe aasta jooksul inimest Covidi Omikroni tüve vastu paremini kui kolm vaktsiinidoosi ühe kuu möödumisel viimasest süstist.

Objektiivi faktikontroll leiab Postimehe faktikontrolli järelduste kohta, nagu Covid-19 vastased mRNA vaktsiinid ei võimendaks haigestumise riski, et need on erapoolikud, kohati küünilised ja ei arvesta kitsasse "kõik-kohe-süstima" narratiivi mitte sobivate teadusuuringute, meditsiinieetika ning põhiseadusega.