Veiko Vihuri pidamas kõnet SAPTK meeleavaldusel perekonna ja demokraatia kaitseks. Foto: SAPTK

Luteri vaimulik Veiko Vihuri kritiseerib sotsist siseministri Lauri Läänemetsa avaldust, et kiriku igasugune poliitiline tegevus Eestis on lubamatu ning kirik ja poliitika peavad olema teineteisest lahus. Vihuri rõhutab, et kirik võib Eestis tegeleda poliitilise tegevusega täpselt nii palju, kui tahab.

"Meie seisukoht on alati olnud selline: kiriku igasugune poliitiline tegevus Eestis on lubamatu, kirik ja poliitika peavad olema teineteisest lahus. Kui see toimub, siis see tuleb viivitamatult lõpetada," teatas sotsist siseminister Lauri Läänemets meedia vahendusel.

Vihuri leiab, et selline hoiak on vale: "Kirik võib Eestis tegeleda poliitilise tegevusega täpselt nii palju, kui tahab. Kui sotsid kujutavad ette, et nemad võivad kirikule öelda, millega kirik tegeleda tohib, siis kerigu Kuu peale."

Vihuri toonitab, et Eesti on kirjade järgi vaba maa ja iga kodanikuühendus, kaasa arvatud kirik, võib väljendada erinevatel ühiskonnaelu teemadel seisukohti, teha mingites küsimustes koostööd erakondadega jne.

"Kirikud kui organisatsioonid ei saa vaid osaleda valimistel ja valitud võimuorganite töös – välja arvatud siis, kui vaimulik valitakse rahvast esindama. Üle Eesti on kohalike omavalitsuste volikogudes mitmeid vaimulikke. Ka Riigikogusse on varem kuulunud vaimulikke," selgitab Vihuri.

Ta toob ühtlasi välja, et eelseisvatel valimistel kandideerib sotside ridades riigikogusse EELK vaimulik Mart Salumäe, tehes seda pealegi veel samas ringkonnas, kus kandideerib ka Läänemets.

"Tuleb välja, et kui kirikutegelased on juhtumisi seotud sotsidega, siis võib küll poliitikas osaleda. Hale silmakirjalikkus siseministri poolt," leiab Vihuri lõpetuseks.

Artikkel on vahendatud kristlikust portaalist Meie Kirik.

Toimetas Martin Vaher