Nagu juba mõnda aega on sahistatud, on nüüdseks avalikult teada, et võimukoridorides valmib Euroopa Liidu survel plaan muuta relvaseadust moel, mis piiraks ulatuslikult kodanike õigust omada enesekaitseks relvi.

Relvaseaduse muutmise seadusega (vt eelnõud siit ja selle seletuskirja siit) plaanitakse viia sisse nõue, et edaspidi saab relvaloa taotlemise eksamit sooritada vaid eesti keeles. Lisaks sellele tahetakse kehtestada nõue, et relva omanik peab relvaloa vahetamisel sooritama igakordselt tulirelva käsitsemise katse.

Eelnõu kõige radikaalsem muudatus seisneb aga sättes, mille kohaselt võiks edaspidi omada enesekaitseks vaid ühte relva ning seegi peaks olema kas püstol või revolver, mis tähendab, et lisaks õigusele omada enesekaitseks mitut relva plaanitakse kodanikelt võtta ära ka õigus soetada endale püss.

Eelnõu seletuskirja kohaselt on kavandatavad muudatused osaliselt seotud muutunud rahvusvahelise julgeolekuolukorraga – eelnõu autorite sõnul olevat muudatused vajalikud tulenevalt Euroopat tabanud rändekriisist, terrorirünnakutest ning Venemaale kehtestatud sanktsioonidest. Samuti olevat muudatused vajalikud selleks, et aidata kaasa Eesti ühiskonna turvalisemaks muutmisele.

Samas pole seletuskirjas öeldud midagi selle kohta, kuidas aitaks seaduskuulekate kodanike enesekaitsevõimaluste ulatuslik piiramine nimetatud eesmärkidele kaasa.

Kodanike relvaomamise õiguse piiramine on olnud paljudes riikides üks sotsialistide olulistest poliitilistest eesmärkidest, samal ajal kui konservatiivide veendumuse kohaselt on relvade omamine vabade kodanike võõrandamatu õigus.

Püüd võtta kodanikelt relvad ära on rünnak vaba ühiskonna ideaali vastu