Varro Vooglaid ja Jaanus Vogelberg arutasid Skype'i vahendusel Mary Krossi kaasuse ja Trumpi tagandamisega seonduvaid küsimusi, sedastades et nii ühest kui ka teisest vaatavad vastu õigusriigi põhimõtte seisukohast tõsised probleemid.

Vestluse esimeses pooles peatuti veel kord väga tõsistel, ent avalikus arutelus arusaamatult vähe tähelepanu saanud küsimustel seonduvalt Mary Krossi poolt politseile valetamisega, nagu oleks EKRE tunnusmärke kandvad mehed pannud tema vastu toime vägivaldse rünnakuga.

Vooglaid ja Vogelberg nõustusid, et Krossi vastu algatatud kriminaalmenetluse lõpetamine ilma teda süüdi mõistmata ja ilma talle ka karistust määramata riivas tõsiselt ühiskonna õiglustunnet ning et jutud sellest, nagu puudunuks menetluse lõpule viimiseks avalik menetlushuvi on lihtsalt absurdsed.

Saate lõpuosas rääkis Vogelberg lähemalt USAs käima tõmmatud järjekordsest rünnakust Donald Trumpi vastu, mida tuntakse Ukrainegate'i nime all ning mis on taas kord kantud Trumpi tagandamise püüdlusest.

Kuula vestlusest lähemalt!