Foto: Bigstockphoto.com

Veebilehel rahvaalgatus.ee tehti täna algust allkirjade kogumisega Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) pandeemialepinguga liitumise vastu. 

Kui petitsioon kogub tuhat või rohkem allkirja, esitatakse see riigikogule. Vastavalt märgukirjale ja selgitustaotlusele vastamise ning kollektiivse pöördumise esitamise seadusele on riigikogu kohustatud kollektiivset pöördumist vähemalt komisjoni tasandil arutama.

Portaali Telegram eestvedaja Mariann Joonas-Tõnumaa algatatud petitsiooni põhjenduseks kirjutatakse, et WHO poolt välja pakutud uus rahvusvaheline nn pandeemialeping, mille osas alles käivad läbirääkimised, on ohuks nii riikide suveräänsusele kui ka inimeste põhiõigustele.

"Tulevaste pandeemiatega seotut koordineeriv ülemaailmne kokkulepe annaks WHO-le esialgsete kavatsuste kohaselt volitused, mis võimaldaksid organisatsioonil tervisega (st pandeemiatega) seotud küsimustes sisuliselt asendada liikmesriikide täitevvõime, muutes need pelgalt täitevorganiteks," toonitavad petitsiooni eestvedajad.

Ühtlasi tuuakse petitsioonis esile, et alates 2020. aasta suvest on ilmunud üle 400 uuringu ja teadusartikli, mis erinevate nurkade alt on jõudnud samale järeldusele: koroonapiirangutest on olnud rohkem kahju kui kasu.

Petitsioonis esitatakse kolm konkreetset nõudmist: 

(1) esiteks, Eesti Vabariik ei tohi liituda WHO pandeemialeppega;

(2) teiseks, tervisepoliitikasse puutuvad otsused tuleb ka edaspidi langetada Eestis, lähtudes Eesti ühiskonna parimatest huvidest;

(3) kolmandaks, riigikogu peab võtma tagasi Euroopa Komisjonile antud volituse pidada Eesti Vabariigi nimel läbirääkimisi WHO pandeemialeppega liitumiseks. 

Vaid mõne tunniga on petitsioon kogunud juba rohkem kui 800 allkirja. 

Allkirju kogutakse kuni juunikuu lõpuni.

Toimetas Varro Vooglaid