Yoko Alender Foto: riigikogu

Riigikogu Reformierakonna saadik Yoko Alender avaldas 24. oktoobril riigikogu kõnetoolis arvamust, et usk inimtekkelistesse kliimamuutustesse ja energiaülemineku vajalikusesse näitab inimeste sisemisi "väärtuseid" ja teeb nad õnnelikuks.

24. oktoobril andis Kaja Kallas riigikogus aru, kuidas edeneb arengustrateegia "Eesti 2035" elluviimine (10:04). Peale esinemist said riigikogulased esitada Kallasele küsimusi ja toimusid riigikogus esindatud parteide esindajate ettekanded osutatud arengustrateegia teemal, mida mingil põhjusel nimetati "läbirääkimisteks". Reformierakonna nimel võttis sõna Yoko Alender (11:27).

Oma ettekande alguses mainis Alender, et umbes kuue aastaga on Eesti riigieelarve maht oluliselt suurenenud ja inimeste elujärg on märksa parem.

Kuid ta jätkas: 

"Aga kindlasti peame vaatama ka veel rohkem sisse sinna, millises elukeskkonnas hakkavad meie lapsed siis tõepoolest elama."

Alender tõdes, et kuna 2027. aastast vähenevad Euroopa Liidu toetused "drastiliselt", siis "meie rikkus saab edaspidi tulla ainult ekspordist". Tema sõnul on samuti kiiduväärt 2024. aasta kliimaministeeriumi ligi miljardi euro suurune eelarve, mis kulutatakse rohelistele eesmärkidele ja "õiglasele üleminekule".

Oma kõne teises pooles vastandas Alender raha ja "sisemised väärtused". "Kas raha on vahend või on majanduskasv eesmärk iseenesest," küsis ta? Heade, mitterahaliste ja majandusega mitte seotud "väärtuste" eeskujuna tõi Alender välja reformierakonna 24-aastase saadiku Hanah Lahe, kes "otsustas võtta selle vastutuse ja kandideerida riigikokku". Lahe on korduvalt silma paistnud mõneti küsitavate ja äärmuslike rohepöörde seisukohtadega.

Ta osutas täpsemalt viitamata "teadlastele", kelle uuringud jagavad inimesed "üsna selgelt … raha ja väärtuste" gruppidesse. 

"Loomulikult on mõlemaid väärtusi mõlemal, aga üks pool justkui domineerib. On sisemised väärtused, nagu eneseareng, tervis, lähedased ja hoolivad suhted, panustamine kogukonda. Ja on välised väärtused: raha, võim, populaarsus, atraktiivsus, kuulsus, staatus." 

Reformierakondlane jätkas: 

"Teadlased ei uurinud seda mitte lihtsalt sellepärast, et inimesi kuidagi gruppidesse jagada, vaid neid huvitas tegelikult see, kumb gruppidest on õnnelikum. Kumb gruppidest on tervem? Vaimsest tervisest räägime palju. Ja ennäe, selgus, et need inimesed, kellel valdavalt nende püüdlusi juhivad sisemised väärtused, nende vaimne tervis on parem, nende õnnetunne on parem. Ja see on ka üsna loogiline, sest neid asju saab inimene ise võib-olla rohkem mõjutada. Nad tunnevad, et nende tegevusel on tähendus."

Alenderi hinnangul teeb inimesed õnnelikuks usk kliimakriisi: 

"Ja meie suur väljakutse on siin kliimakriis. On üks planeet, kus inimkond teadaolevalt saab eksisteerida. Me ei pea mitte planeeti päästma, vaid meie inimeste kestmist siin. Kui me soovime kaitsta inimese eksistentsi siin, siis kindlasti on meil vaja õppida paremini just nende sisemiste väärtuste alusel tegutsema."

Automaksu kehtestamise põhjuseks nimetas ta, et see on "tohutu kulu ühiskonnale".

"Miks me seda automaksu tahame kehtestada? Sellepärast, et see on tohutu kulu ühiskonnale."

Reformierakondane ilmselt ajas siinkohal mõttelõnga pisut segamini, seda hoolimata asjaolust, et ta luges oma ettekande paberilt maha ja tema mõte oli pigem, et probleemiks on autostumine.

Reformierakond on olnud parlamendis partei asutamisest saadik ja suure osa sellest valitsuse liige ning partei mängis olulist rolli olukorra tekkimises, miks Eestis toimus nii massiivne autostumine.

Alender jätkas, et kuna 52 protsenti Eesti elanikest on ülekaalus, siis on neil vaja rohkem liikuda, millele aitab kaasa inimeste autokoormast vabastamine. 

Viimasena rõhutas Kallasega ühte parteisse kuuluv riigikogulane, et väga olulised on "hoolivus ja koostöö". "Hoolivuse ja koostöö" parandamise näiteks tõi ta omasooiharate paaride abielu seadustamise.

Peale riigikogus valitsuskoalitsioonile meelepräaste seaduste läbirammimist, mida tehti suurt hulka demokraatia põhimõtteid ja riigikogu sisekorra reegleid eirates, ning tulevase tsensuuriprogrammi kava, kõlasid Alenderi lõpusõnad paljulubavalt:

"Me peame seda õppima ja pakkuma valikuid, mis aitaks inimestel rohkem erinevate inimeste arvamusi kuulda, aidata inimesi enda ümber, arvestada teiste inimeste seisukohtadega ja leida kompromisse. Ja siin eelkõige vaatame kõik iseenda otsa, sest tõesti, meie asi siin ei ole õpetada, vaid pakkuda paremaid valikuid."

Reformierakonna, Sotsiaaldemokraatide ja Eesti 200 valitsus, mis on ametisse saanud rohkem kui 300 000 kehtetu allkirjaga hääletussedeliga, ei ole seni sihikindlat arvestanud mitte ühegi opositsiooni seisukohaga ega ole otsinud kompromisse.

Toimetas Karol Kallas