Prantsusmaal vastu võetud seaduse alusel võib inimesi abordivastase info levitamise eest kuni kaheks aastaks vangi panna

Prantsusmaa rahvuskogu. Foto: KovalenkovPetr/Bigstockphoto.com

Prantsusmaa rahvuskogu poolt vastu võetud seaduse kohaselt võib abordivastast infot levitavad inimesed kuni kaheks aastaks vangi panna. Elupooldajate sõnul püüab sotsialistlik valitsus hirmuõhkkonna tekitamisega lämmatada ideoloogilist vastasseisu ja suruda maha nende inimeste häält, kes ei saa sündimata laste massilist tapmist ja selle riiklikku rahastamist heaks kiita.

Prantsusmaal võttis parlamendi alamkoda ehk rahvuskogu vastu seaduse, mille alusel võib kuni kaheks aastaks vangi panna inimesed, kes levitavad abordi kohta “eksitavat informatsiooni”.

Kuigi seaduse objektiks olevate infokanalite ring ei ole rangelt piiratud, keskendub see eriliselt internetilehtedele, mille kaudu levitatakse infot veenmaks naisi mitte aborti tegema. Laialt võetuna riskivad kriminaalmenetluse alla sattumisega kõik inimesed, kes juhivad avalikkuse tähelepanu abordiga seonduvatele ohtudele ja moraalsetele probleemidele, vahendab LifeSiteNews.com.

Neljapäeval toimunud hääletus oli viimane etapp seaduse menetlemise protsessis, mille käigus püüdis parlamendi ülemkoda ehk senat korduvalt esitada eelnõust pehmemaid versioone. Parlamendi ülem- ja alamkoja üksmeele puududes on otsustavaks siiski alamkoja ehk rahvuskogu seisukoht, mis viiski põhimõtteliselt elupooldavate seisukohtade avaliku väljendamise kriminaliseerimiseni Prantsusmaal.

Seaduse vastuvõtmiseks toimunud hääletuselt puudusid paljud parlamendiliikmed, ent eelnõu poolt hääletasid kõik kohal viibinud vasakpoolsed ja ka suurem osa tsentriste.

Seaduse vastuvõtmine on kõige hiljutisem aborti pooldav legislatiivne samm tagamaks “raseduse vabatahtlikku katkestamist”, nagu selle kohta vasakpoolsed eufemistlikult ütlevad. Samas oli sotsialistist presidendi François Hollandi võimuletuleku järgselt läbiviidud reformide tulemusel juba ennegi võimalik aborti teha ükskõik millisel põhjusel ja sajaprotsendiliselt maksumaksjate kulul.

Abordi kohta negatiivse informatsiooni levitamise kriminaliseerimise kava sai alguse pärast seda, kui Hollandi sotsialistliku valitsuse liikmed avastasid, et Google’i otsingumootor juhtis paljud aborti kaaluvad naised elupooldavate veebilehtedeni, mille kaudu veendi neid abordi riske esile tuues ja lapse vastuvõtmiseks abi pakkudes oma lapse tapmisest loobuma.

Tervishoiuministeerium reageeris sellele avastusele valitsuse enda spetsiaalse veebilehe avamisega, millel antakse teavet aborditegemise võimaluste kohta. Sel lehel nimetatakse “väärarusaamadeks” väiteid, et abordiga võivad kaasneda nii füüsilise kui ka psüühilise tervise suhtes negatiivsed tagajärjed. Valitsuse infolehelt võib leida ka sektsiooni pealkirjaga “valeinfo vabatahtliku raseduse katkestamise kohta”, kus hoiatatakse end infolehtedeks maskeerinud elupooldavate lehtede eest. Naisi julgustatakse pöörduma lähema info saamiseks Rahvusvahelise Pereplaneerimise Liidu poole, mis on maailma suurim aborditeenuse pakkuja. Seevastu pole valitsuse lehel toodud välja mitte mingit infot selle kohta, kust leiaks abi ja toetust emad, kes soovivad oma lapse ellu jätta.

Sellest valitsuse sammust aga ei piisanud elupooldavate veebilehtede elujõu lämmatamiseks, mistõttu tuldi välja täiendavate seadusandlike sammude plaaniga. Uue seadusega laiendatakse juba 2001. aastast kehtivat keeldu avaldada aborti teha soovivatele naistele “moraalset või psühholoogilist survet”, et välistada elupooldavate aktivistide püüdlused abordikliinikute juures meelt avaldada või aborti teha soovivaid naisi ümber veenda.

Viimati nimetatud seadust ei ole küll rakendatud tihti, ent näiteks dr Xavier Dorile, kes on vana ja peaaegu pime elupooldava liikumise aktivist, määrati suur trahv, kuna ta püüdis ühe Pariisis asuva Planned Parenthoodi abordikliiniku trepil veenda üht rasedat naist abordist loobuma, kinkides talle tema beebi jaoks pisikesed kootud sokid.

Uus seadus laiendab juba varasema seadusega ettenähtud karistuse – kuni 2-aastane vabadusekaotus või kuni 30 000 eurone trahv – igasugusele püüdlusele levitada “vabatahtliku raseduse katkestamise” iseloomu ja selle meditsiiniliste tagajärgede kohta teadlikult eksitavaid väiteid eesmärgiga hoida ära abordi tegemist.

Vabariikliku partei esindajate hinnangul kujutab seadus endast tahtlikku sekkumist kodanikele tagatud väljendusvabadusse, mistõttu hääletati eelnõu vastu. Nüüd plaanitakse taotleda konstitutsioonikohtult seaduse põhiseaduse vastaseks tunnistamist.

Samas ei teinud see sama partei president Nicolas Sarkozy juhtimisel ise võimul olles mitte midagi varasema, 2001. aastast pärineva ja naiste abordist loobuma veenmist kriminaliseeriva seaduse tühistamiseks. Viimase 40 aasta jooksul, mil abort on Prantsusmaal olnud seadustatud, on niisugusest asjade käigust saanud muster: parempoolsed ei vaidlusta võimule tulles kunagi neid üha enam sündimata laste tapmise võimalusi avardavaid ja tagavaid seadusandlikke samme, mille vasakpoolsed on võimul olles läbi surunud.

Tervishoiuminister Marisol Touraine ütles, et seadus on suunatud üksnes nendele veebilehtedele, mis ei esitle ennast selgelt elupooldavana, ent on siiski suunatud aborti teha soovivate naiste ümberveenmisele. Naiste õiguste minister Laurence Rossignol lisas omalt poolt, et abordivastastele jääb endiselt alles vabadus väljendada oma arvamust, “eeldusel, et nad ütlevad avalikult, kes nad on, mida nad teevad ja mida nad tahavad.”

Siiski osutavad kriitikud asjaolule, et uue seaduse sõnastuse valguses on ministrite kinnitused kaheldava väärtusega. Seaduse sõnastuse kohaselt saab kriminaalsüüdistuse esitada igaühele, kes levitab aborti negatiivses valguses esitlevat informatsiooni, mis on suunatud naiste veenmisele mitte aborti teha. Seadus ei täpsusta, kellel ja millistest kriteeriumidest lähtudes on õigus otsustada, kas levitatav info on ametlikult “eksitav” või mitte. Seega jääb vastava otsuse langetamine kohtunike ja põhimõtteliselt ka valitsusametnike pärusmaaks.

Sellest, millisel “objektiivsel” moel valitsus ise aborti käsitleb, annavad tunnistust minister Rossignoli enda väljaütlemised rahvuskogus, mille kohaselt olevat kirurgiline abort “munaraku eemaldamine”, mitte aga “elu katkestamine”.

Elupooldava Lejeune’i Fondi juht Jean-Marie Le Méné kommenteeris olukorda öeldes, et “see, mis veenab abordist hoiduma, ei ole mitte valeinformatsioon, vaid just nimelt õige informatsioon.”

Parlamendis toimunud arutelude käigus ütles minister Rossignol, et “väljendusvabadus ei tähenda õigust valetada”. Elupooldajate sõnul tuleb aga just selle pärast uue seaduse vastu võidelda, et abordi kui sündimata laste tapmise kohta tõe väljaütlemist ei kriminaliseeritaks valitsuse poolt valetamisena.

Kui peate Objektiivi tegevust oluliseks, siis toetage seda annetusega! Annetuse vormistamine annetustelehel võtab vaid mõne hetke. Täname!