Eesti Päevaleht avaldas kaheteistkümne Euroopa Liidu liikmesriigi Eestis resideeruvate suursaadikute avalduse, millega väljendatakse toetust täna algavale homofestivalile "OMA Festival" ning kutsutakse eestlasi aktiivselt selle raames aset leidvatest sündmustest osa võtma.

Ühisavalduses, millest võib lugeda välja etteheite, nagu oleks eestlased sallimatud ja justkui kujutaksid perekonna institutsiooni kaitsmisele suunatud püüdlused lubamatut diskrimineerimist, kirjutatakse mh järgmist:

"Euroopa Liidu liikmesriikide valitsuste esindajatena on meil hea meel, et Eesti valitsus on Baltic Pride 2011 OMA festivali ka ametlikult tunnustanud. Me jagame Eesti otsusekindlust võidelda diskrimineerimise vastu, mis tahes kujul see ka ei väljenduks.

Meil on hea meel teha koostööd Baltic Pride 2011 korraldajatega, toetades eelseisva nädala üritusi ja ka osaledes neil, sealhulgas seminaridel, filmilinastustel, kontsertidel ja näitustel.

Ühtlasi tunnustame me vabatahtlikke organisatsioone Eesti kodanikuühiskonnast, kes tegutsevad selle nimel, et kõigile laieneksid võrdsed inimõigused, hoolimata nende seksuaalsest orientatsioonist või soolisest identiteedist.

Me loodame, et paljud Eesti inimesed, välisriikide kodanikud ja väliskülalised osalevad eelseisva OMA festivali üritustel, et õppida LGBT-inimesi paremini tundma ja seda sündmust koos nendega tähistada."

Mitme riigi (Norra, Hollandi, Rootsi, Taani, USA, Ühendkuningriigi) suursaatkonnad toetavad festivali ka rahaliselt.

Tähelepanuväärne on asjaolu, et avaldusele allakirjutajate seas on ka Austria katoliiklasest suursaadik Angelika Saupe-Berchtold.

Festivali alguspäeval projekti "Erinevus rikastab" raames ajalehe Postimees vahel ilmunud erilehega saab tutvuda siin.