Piiskop Hector Aguer. Foto: Enrique Garcia Medina, La Izquierda Diario

Argentiina piiskoppi ähvardab hooramise hukkamõistmise eest kohtu alla minek, sest homoaktivistid esitasid riigi inimõiguste volinikule vastavasisulise kaebuse.

Kohaliku meedia andmetel on La Plata katoliku peapiiskop Héctor Aguer uurimise all, kuna ta mõistis hukka seksuaalse lodevuse ning loomuvastaste liitude heakskiitmise kaasaegses ühiskonnas.

Nagu vahendab LifeSiteNews, kuulutas piiskop kaasaegse kultuuri kohaselt "labaseks, loomalikuks ja infantiilseks", pälvides sellega nii Argentiina inimõiguste voliniku kui ka valitsuse haldusalas tegutseva diskrimineerimise, ksenofoobia ja rassismivastase võitluse üksuse halvakspanu.

Oma äsjases artiklis La Plata ajalehe El Dia veergudel väljendab Aguer kahetsust, et "lihahimust kantud ühtimine väljaspool abielu on tehtud triviaalseks ja tavapäraseks."

"Mina nimetan seda paheks, kuna sõnaraamat defineerib "hooraja" kui inimese, kel "on küljes hooramise pahe"," kirjutas Aguer.

"Ja hooraja võib olla nii "mees" kui ka "naine", kuigi tänapäeval võimaldab sooideoloogia ka teisi, ebaloomulikke kombinatsioone."

Mõistes, et sõna "hooramine" on hakanud kasutusest kaduma, kuna seda ei peeta enam tõsiseks paheks, mõistab Aguer hukka seksuaalse lodevuse ülistamise kaasaegses meelelahutustööstuses, misläbi inimesi õhutatakse kergekäeliselt aktsepteerima seksuaalsuhteid väljaspool abielu, otsekui poleks tegu millegi erilisega.

"Omal ajal kutsuti seda skandaaliks, kui teist inimest kurjale teele ahvatleti – mis on seda tõsisem, kui hälbelist käitumist propageeritakse moekana," jätkas piiskop.

"Halvad eeskujud levivad ning ebanormaalsed asjad muutuvad [avalikkuse silmis] algul ihaldusväärseks, seejärel moraalselt neutraalseks ja lõpuks normaalseks. "Kõik teevad seda," kõlab loosung."

Nagu piiskop juba oma artikli lõpulauses ette nägi, tabas teda koheselt kohalike inimõiguslaste raev. Argentiina Homoseksuaalide Kogukond esitas piiskopi vastu kaebuse, väites, et too "õhutab [oma sõnadega] homofoobiat." Argentiina Inimõiguste Volinik Claudio Avruj kinnitas, et piiskop Agueri suhtes on algatatud uurimine.

Ajalehele La Nacion antud intervjuus kurtis Avruj, et peapiiskopi seisukohad on "autoritaarsed ja diskrimineerivad" ning et need "väljendavad [Katoliku Kirku] kõige jäigemat tiiba. Sellised väljaütlemised väärivad meie kõigi vastureaktsiooni. … Valikuvabaduse ja sooidentiteedi teemad väärivad sügavat lugupidamist, tunnustust ja palju hoolt, mitte niisugust raskelt vaenulikku rünnakut."

Samal ajal on paljud kristlased piiskoppi tänanud tema julguse eest kuulutada lahjendamata tõde hooramisest ja abielurikkumisest kui patust ehk loomuvastasest teost.

Katoliku Kirik õpetab, et seksuaalsuhted väljaspool abielu kujutavad endast surmapattu ning on sellisena ebamoraalsed. Katoliku Kiriku Katekismuse kohaselt on hooramine "raskelt vastuolus inimväärikuse ja inimseksuaalsusega, mis on loomukohaselt suunatud abikaasade hüvele ning laste saamisele ja kasvatamisele.