Brüssel kehtestab kõigis liikmesriikides kohustusliku biomeetrilise ID

Brüssel võtab meilt kõigilt sõrmejäljed. Foto: Rost-9/Bigstockphoto.com

Euroopa Komisjon on avalikustanud plaanid muuta üleliiduliselt kohustuslikuks biomeetrilised isikutunnistused, mis võimaldaksid võimudel tõkestada “terroristide ja kurjategijate” ligipääsu rahale ja teistele teenustele.

Nagu vahendab Breitbart viitega ajalehele Die Welt, on Brüsselis kohustuslike ID-kaartide juurutamisega tegeletud juba kaks aastat osana efektiivse “julgeolekuliidu” ehitamisest.

Lisaks muudele andmetele varustatakse kaardid kodanike sõrmejälgedega.

Tänu kõnealustele kaartidele omandab Euroopa Liit biomeetrilise andmebaasi, mis võimaldab jälgida kõiki kaardiomanikke – ehk siis kõiki kodanikke, kuna kaardi omamine muudetakse kohustuslikuks, kirjutab TruNews.

Globaalne pagulasmugavus: ÜRO skaneerib iiriseid

KAMPAANIA JÕUDIS EESMÄRGINI!

Täname siiralt kõiki toetajaid!