Foto: Piqsels

Ameerika Ühendriikide kongressi juures tegutseb koroonaviiruse pandeemia alamkomisjon. 9. märtsil toimus Covid-19 algupärale pühendatud komisjoni istung, mille käigus andis rahvasaadikutele tunnistusi endine Haiguste Tõrje ja Ennetamise Keskuste (CDC) direktor dr Robert Redfield. 

Alljärgnevalt on tõlgitud Redfieldi pöördumine komisjoni liikmete poole, milles tunnustatud viroloog selgitab enda arusaama Covid-19 päritolu kohta.

(Algab pöördumine. Lisatud videos alates 54. minutist.)

Kui Covid-19 hakkas maailmas levima, oli selle põlvnemise kohta kaks konkureerivat oletust ja mõlemat oleks pidanud põhjalikult kaaluma. Esimese oletusena leiti, et viirus kandus loomadelt üle inimesele.

Tegemist on olukorraga kui viirus muteerub loomulikul teel ja saavutab selle käigus võimekuse kanduda ühelt liigilt üle teisele. Sellisel juhul oleks olnud siis tegemist viiruse ülekandumisega nahkhiirtelt inimestele üle viirust vahendava liigi. Sedasi on juhtunud varasemate koroonaviiruste SARSi ja MERSi puhangutega, mis said alguse nahkhiirtelt ja teiste liikide vahendusel jõudsid inimesteni. 

Teise oletusena tuleb kaaluda võimalust, et viirus arenes välja laboratooriumis selle toime võimendamise uuringute käigus (gain of function research). Sellist tüüpi uuringuid viiakse läbi siis kui teadlased üritavad suurendada organismi [viiruse] ülekandumis- ja tõvestamisvõimekust eesmärgiga organismi kohta rohkem andmeid koguda ja leida selle vastu paremaid lahendusi, nagu näiteks ravimid ning vaktsiinid. 

Viimase teooria tõeks osutudes hakkas Covid elanikkonna seas levima peale pandeemia esimestel päevadel Hiina Rahvavabariigis asuvas laboris kogemata toimunud leket. Minu seisukoht oli, et mõlemat viiruse päritolu teooriat oleks pidanud agressiivselt ja põhjalikult uurima. Minu käsutuses olnud esmaste andmete analüüsi kohaselt ja milline on minu seisukoht ka täna, osutavad tõigad, et Covid-19 on suurema tõenäosusega pigem õnnetusjuhtumi käigus lekkinud välja laborist kui kandunud loomulikul teel ühelt liigilt teisele.

See järeldus põhineb peamiselt viiruse enda bioloogilisel ülesehitusel, sealhulgas selle võimekusel kanduda väga kiiresti inimeselt inimesele. Selline suur ülekandumisvõimekus ennustab kiiret uute tüvede teket. Minu seisukohta toetavad ka teised tegurid, nagu näiteks Wuhani Viroloogiainstituudis 2019. aasta sügisel aset leidnud sündmused, mille kohta annan ma heal meelel vajadusel aru.

Hoolimata teabest, mida me oleme saanud teada kolm aastat peale Covid-19 pandeemia algust, arvavad mõned inimesed, et viiruse algupära uurimisel pole mõtet. Ma ei ole sellise seisukohaga absoluutselt nõus. Terve maailm vajab teadmist, millega meil Covidi viiruse näol on tegemist, sest see mõjutab lahendusi, kuidas hoida ära järgmine pandeemia.

Covidi päritolu selgeks tegemine on esmase tähtsusega ülesanne tuleviku teadusuuringute jaoks ja eriti põhjusel, et see puudutab käimasolevat eetika teemalist arutelu.

Mis puutub viiruse võimendamise uuringutesse, siis seda teemat on teadlaste kogukonnas saatnud vastuolud. Minu hinnangul on Covid-19 heaks näiteks, millised võimalikud ohud selliste uuringutega kaasnevad.

Kuigi paljud teadlased usuvad, et viiruse võimendamise uuringud on vajalikud vaktsiinide ennetavaks arendamiseks, siis praegusel juhul on näha, et selline lähenemine andis täpselt vastupidise tulemuse. Maailma päästeti valla viirus, mille peatamiseks puudusid mingisugusedki võimalused, mis põhjustas miljonite inimeste surma. Sel põhjusel tuleb kehtestada viiruse võimendamise uuringutele moratoorium seniks, kuniks me põhjaliku arutelu järel jõuame kokkuleppele, milline võiks olla viiruste võimendamisuuringute väärtus.

Seda arutelu ei tohiks piirata teadlaste kogukonnaga. Kui jõutakse otsusele, et viiruste võimendamise uuringutega peab jätkama, siis saagu nii. Me peame leidma viisi, kuidas neid uuringuid viia läbi turvaliselt, täie vastutusega ja võimalikult tõhusalt.

(Pöördumise lõpp.)

Komisjoni liikmete küsimustele vastates lisas Redfield: "Oluline on saada aru, mida [SARS-CoV-2 viiruse] lõhustumispiirkond (cleavage site) teeb … See muudab Covidi [DNA] siduva domeeni suunitlust. Selle tõttu ei näe viirus enam Ace2 retseptorit, see muudab täielikult [viiruse] suunitlust ja sellel on nüüd [peale lõhustumispiirkonna lisamist] kõrge ligitõmbavus inimeste retseptorite suhtes … Kuidagi ei paista, et selline asi kuuluks selle viiruse juurde." Endise CDC juhi sõnul osutavad sellised rohkem inimestele kui nahkhiirtele sobivad arginiini järjestused, et viirus on "valmis meisterdatud".

Samuti lisas ta, et ta ei tea ühtegi teadusuuringut, kus viiruse võimendamise tulemusel oleks õnnestunud ennetavalt välja töötada mõni ravim või vaktsiin.

Hiljem oma tunnistusi Fox Newsi uudistesaates "America's Newsroom" (Ameerika uudistetuba) selgitades lisas Redfield, et USA demokraatide valitsuse koroonaviiruse rakkerühma juht Anthony Fauci tegi koos oma mõttekaaslastega kõik, et teadusüldsus ei arutleks Covid-19 päritolu teemal.

Fauci tellis teadustöö, mis pidi laboripäritolu ümber lükkama ja mille teostanud teadlasterühma juhtivteadlane sai mõni kuu hiljem Fauci juhitavalt Riiklikult Allergia ja Nakkushaiguste Instituudilt (NIAID) üheksa miljoni dollari suuruse teadustegevuse rahastuse.

Redfield avaldas arvamust, et Fauci ja tema mõttekaaslased tõrjusid SARS-CoV-2 laboripäritolu väiteid, kuna nad soovisid, et teadlaste kogukonna vaade Covid-19 päritolule oleks "teaduslikult harmooniline". Ta lisas, et sellise lähenemise kohta võib kasutada väljendit "teaduslik upsakus", sest teadlaste kogukond ei uskunud toona (2020. aasta alguses), et viiruse võimendamise uuringud võivad sedasi rappa minna. Tunnustatud viroloogi sõnul pääses SARS-CoV-2 viirus Wuhani Viroloogiainstituudist pakku ajavahemikus 2019. aasta augustist oktoobrini. 

Toimetas Karol Kallas