Pärast seda kui Chicago preester isa Paul Kalchik otsustas katoliku kirikus tegutsevale homomaffiale vastu astuda ning koos koguduseliikmetega oma kirikus rippunud homolipu ära põletada, on ta saanud mitmeid tapmisähvardusi, sealhulgas ka vaimulikelt, ning on olnud sunnitud oma elu pärast kartes peitu minema.

Chicago katoliku preester põletas koos koguduseliikmetega vikerkaarelipu, mis oli mõnda aega kirikus väljas olnud. Preester nimetas oma tegu „eksortsismiks“ ning vastandus sellega avalikult Chicago peapiiskopkonnale, mida juhib LGBT-sõbralik kardinal Blase Cupich.

Kuigi pärast Chicago Ülestõusmise Koguduse preestri isa Paul Kalchiku teadaannet, et ta kavatseb lipu avalikult põletada, ütles peapiiskopkonna kõneisik ajalehele Wind City Times, et „pastor on nõustunud, et ei jätka selliste tegevustega“, viis preester ürituse siiski mitme koguduseliikme juuresolekul privaatselt läbi. [Teise allika väitel viisid põletamise läbi eelkõige koguduseliikmed ja mitte isa Kalchik – tõlkija märkus] Väidetavalt lugesid nad selle käigus ka eksortsismipalveid.

Kalchik tunnistas ajalehele Chicago Sun-Times, et ta oli lapsena naabri homoseksuaalse kuritarvitamise ohver ning kaitses oma tegu kui reaktsiooni homoseksuaalsele „propagandale“ katoliku kirikus.

„See lipp ja see, mida see sümboliseeris, ei kuulu peapiiskopkonnale või kardinal Cupichile. See kuulub selle koguduse inimestele, kes selle eest maksid,“ ütles Kalchik ajalehele. „Mida me valesti tegime, kui hävitasime propagandateose, mille abil levitati sõnumit, mis on kiriku õpetusega vastuolus?“

„Selle koguduse liikmed on olnud päris kannatlikud ja pidanud taluma palju jama,“ ütles Kalchik Sun-Timesile. „Ning oli vaid juhus, et seda lippu, mis valmistati kogu homokultuuri ülistamiseks, ei hävitatud koheselt, kui ma siin ametisse astusin.“

Kardinal Bernardin pidamas jutlust 1991. aasta avamissal Ülestõusmise Koguduses. Lihavõtteküünlad on “kaunistatud” vikerkaarevärvidega.

Ei ole teada, kas preester põletas ka annetuskaardid nagu tal oli kavas teha, ilmselt reaktsioonina peapiiskopkonnas lokkavale korruptsioonile, mis seoses viimaste kardinal Cupichit puudutavate skandaalidega päevavalgele tuli.

Lipu põletamine toimus „privaatsel, vaiksel viisil, et mitte tõmmata kogudusele kaela homokogukonna raevu,“ ütles Kalchik esmaspäeval NBC uudistesaatele. „Meil oli täielik õigus see hävitada ja me tegime seda privaatselt, sest peapiiskopkond hingas meile kuklasse.“

Kalchik ütles NBC uudistesaatele, et lipp oli „jumalavallatu“ sümbol, sest selles liideti ühte LGBT-vikerkaar ristiga ning lisas, et risti kasutamine millegi muu kui „meeldetuletusena meie Issanda kannatustest ja surmast… on miski, mida peame pühaduseteotuseks.“

„Seega võtsime asjad vaikselt enda kätesse ja laususime selle asja kohal eksortsismipalve,“ ütles ta. „See lõigati seitsmeks tükiks ning põletati tükkhaaval samas tuleasemes, mida kasutame ülestõusmispühade vigiilia missal.“

Ülestõusmise Kogudeses rippunud homolipp enne ja pärast eksortsismiriitust.

Sündmus leidis aset pärast teadaannet koguduse 9. septembri ringkirjas: „Laupäeval, 29. septembril, püha Miikaeli, püha Gabrieli ja püha Rafaeli kirikupühal, põletame kiriku ees vikerkaarelipu, mis rippus kahjuks meie pühakojas esimese tseremoniaalse missa ajal, mida pühitsesime Ülestõusmise koguduses. Me põletame samuti oma annetuskaardid ja laulame palves psalmi 141: „Olgu mu palve suitsutusohvriks su palge ees, ja mu käte tõstmine olgu õhtuseks roaohvriks!“

Pärast seda, kui isa Kalchik oli teatanud oma kavatsusest lipp põletada, sai ta kõne peapiiskopkonna distsiplinaarharult, milles edastati talle sõnum kardinal Cupichilt:

„Kardinal tahab, et sa teaksid kolme asja. Esiteks ei tohi sa lippu põletada ja kui sa seda siiski teed, siis tea, et allumatuse eest kardinalile on kanoonilised karistused. Teiseks, sa oled andnud sisse üleviimistaotluse, et kolida oma vanematele lähemale, kuid seda ei juhtu, kui sa nii teed. Kolmandaks arvab kardinal, et sa peaksid läbima psühholoogilise hindamise.“

„Nagu Kiriku pikk ajalugu on meile näidanud, on mõned Kristuse reetjad nagu juudased, kes hakkasid kahetsema ja lahkusid omal soovil. Enamik jäävad aga siia ja külvavad kahju senikaua kui vähegi saavad. Ülbed nartsissistid ei anna võimu kergesti käest,“ kirjutas isa Kalchik koguduseliikmetele samas ringkirjas ja tsiteeris anglikaani ordinariaadi katoliku preestri dr Jules Gomesi sügavalt läbinägelikku tähelepanekut: „Võimuiha ja iha võim on sageli omavahel läbi põimunud“, viidates kiskjaliku homoseksuaalse ahistamise skandaalidele, mis on endise kardinali Theodore McCarricku ja temaga seotud piiskoppide ümber lahvatanud.

„Ilmselt küsite endalt, mida peaksid järelejäänud usklikud nüüd tegema?“ lisas Kalchik. „Esiteks palvetage, palvetage, et teil jätkuks jõudu jäämaks ustavaks sel katsumusterohkel ajal, aga palvetage ka katoliku kiriku usu taastamise eest, et see ei oleks kõigest iseenda hale vari, mida juhivad halvad piiskopid.“

„Fookuses peab alati olema inimeste Kristuse juurde toomine ja hingede päästmine,“ jätkas Kalchik. „Me ei saa lasta praegustel hädadel takistada meid oma missioonis tuua Issandale rohkem järgijaid, samuti ei peaks moodsa aja kõrvalised teemad nagu globaalne soojenemine, LGBT „õigused“ või isegi immigratsiooniprobleemid kunagi saama sellest missioonist olulisemaks.“

Veel ei ole antud teada vastumeetmetest, mida kardinal Cupich kavatseb isa Kalchiku vastu rakendada. Siiski on isa James Martin, jesuiidi preester, kes edendab katoliku kirikus aktiivselt LGBT-agendat ja homoseksuaalsust, selle teo juba oma Twitteri kontol hukka mõistnud.

Olulised arengud

Pärast artikli ilmumist on leidnud aset mitmeid olulisi arenguid. Nimelt külastasid pärast homolipu põletamist kogudust kaks kardinal Cupichi vikaaridest saadikut, kes püüdsid ähvarduste saatel veenda isa Kalchikut oma asju pakkima ja endaga kaasa tulema, et viia teda kurikuulsasse Püha Luuka instituuti oma „vaimseid probleeme“ lahendama.

Pealtnägijate kinnitusel keeldus isa Kalchik korraldustele allumast, kuna ei olnud enda arvates midagi valesti teinud. Tema survestamiseks kasutati väga ähvardavat kõnepruuki (ähvardades näiteks sunniviisilise äraviimisega politsei poolt) ning mainiti koguni võimalust, et preester võiks mingitel asjaoludel hukkuda. Kui vikaarid nägid, et ähvardustel ei olnud siiski soovitud mõju, siis nad viimaks lahkusid.

Nüüdseks on isa Kalchik varjunud teadmata asukohta, kuna on saanud korduvalt tapmisähvardusi. Lisaks on pärast homolipu põletamist üritatud mitmeid kordi ka koguduse hoonetesse sisse murda. Koguduses 11 aastat teeninud isa Kalchikul on aga jätkuvalt oma koguduseliikmete toetus ning kardinal Cupichi tagandamiseks on algatatud petitsioon.

Eksklusiivintervjuu

Eile, 26. septembril, avaldas portaal Church Militant katoliikliku ajakirjaniku Michael Vorise salastatud asukohas üles võetud intervjuu isa Paul Kalchikuga, milles viimane kirjeldab oma sõnadega Ülestõusmise koguduses aset leidnud sündmusi, nende tagamaid ning nendele järgnenud tapmisähvardusi, mis ajendasid teda peitu minema:

Veel on sama teemat käsitletud kahes teises saate The Vortex episoodis:

Artikli tõlkisid Oto Tuul ja Martin Vaher. Artiklit toimetas Martin Vaher.