Bill Gates rääkimas Lõuna-Korea ajakirjanikega, 17.08.2022. Foto: Scanpix

Bill Gatesi ja temaga seotud neli suurt vaktsiini-vabaühendust anastasid enda kontrollile lääneriikide Covid-19 haldamise ning seda suuresti maksumaksjate raha eest. Neist mitte keegi oma tegude eest ei vastuta, selgub Politico ja Die Welti koostöös ilmunud mahukast uurimusest. Objektiiv avaldab tõlke osade kaupa ja käesolev on neist teine.

Kuna tegemist on mahuka tekstiga, avaldab Objektiiv selle tõlke osade kaupa ja käesolev on neist teine. Jutumärgid sõnadele-väljenditele, nagu "elu päästvad vaktsiinid", "heategevusorganisatsioon" ja sarnased ametliku Covidi propagandaga kaasas käinud tähised on lisatud Objektiivi poolt. Ülevaate esimest osa saab lugeda siit.

Jälitustöö käigus tehti ligi viiskümmend intervjuud USA ja Euroopa ametnikega ning rahvusvahelisel areenil tegutsevate terviseekspertidega. Intervjuude käigus taasloodi samm-sammult teekond, mida mööda Covidi vastane tegevus anti valitsustelt üle eraõiguslikus raamistikus tegutsevatele valitsusvälistele ekspertidele. Samuti selgitati välja märkimisväärsed rahalised ja poliitilised seosed, mis võimaldasid mainitud neljal organisatsioonil  [Gatesite Sihtasutus, Gavi, Wellcome Trust ja CEPI] saavutada säherdune mõju Ameerika Ühendriikide, Euroopa Komisjoni ning Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) kõige kõrgemates võimuešelonides.

Ametnikud, kes Politico ja Welti ajakirjanikega rääkisid, töötavad USA, Euroopa ja terviseagentuuride tippametites. Nendega räägiti anonüümselt teemadel, kuidas nende administratsioonid lähenesid rahvusvahelisele Covidi probleemile ja milliseid vigu nende ametiaja jooksul tehti. Paljud neist suhtlesid otse viidatud nelja rahvusvahelise vaktsiinide levitamise vabaühendusega, mõned lausa igapäevaselt. 

Ajakirjanikud tutvusid koosolekute materjalidega, nagu ka tuhandete lehekülgede finantsaruannete ja maksudokumentidega. Dokumentidest selgus, et kõnealused vabaühendused on alates 2020. aastast kulutanud Covidiga võitlemisele ligi kümme miljardit eurot. Käesolev ülevaade on üks esimesi põhjalikke ülevaateid, kuidas üleilmsed terviseorganisatsioonid on pandeemiaga võitlemisele raha kulutanud.

Täna on kriitikutel hulk põhjuseid esitada küsimusi ühenduste pandeemiavastase tegevuse tõhususe ja õigluse kohta – lisaks asjaolude kohta, milliseid tingimusi seadis olukorrale tõsiasi, et pandeemiaga tegelemine anti ilma demokraatliku mandaadita eraraha toel tegutseva seltskonna kätte. 

Ameerika Ühendriikide pealinnas Washington DCs asuva Georgetowni Ülikooli rahvatervise seadusandluse professor Lawrence Gostin leiab: "Minu arust peaksime me olema väga murelikud. Otse öeldes saab raha eest osta mõjuvõimu. Ja nimetatud olukord on mõjuvõimu kõige hullem näide. Mitte ainult sellepärast, et tegemist on rahaga – kuigi see on oluline, sest raha ei tohiks poliitikat suunata – vaid ka seetõttu, et tegemist on suletud uste taga toimuva eeliskohtlemisega."

Gostini sõnul on selline võim, isegi kui selle taga on head kavatsused ja ekspertiis, "demokraatia vastane, sest see on erakordselt läbipaistmatu" ja "ei arvesta tavainimeste, kogukondade ega kodanikuühiskonna huvidega". 

Kui maailma Covidi vastases võitluses osalesid kümned rahvusvahelised terviseorganisatsioonid, keskendus Politico ja Welti jälitustegevus viidatud neljale, sest nad olid omavahel seotud – nii Gavi kui CEPI said oma algkapitali Bill ja Melinda Gatesi Sihtasutuselt – ja need neli mängisid valitsuste ja WHO nõustamises kriitilist rolli.  

Nende nelja ühenduse võimule saamise juures oli võtmeroll WHO-l. Kõigil neljal organisatsioonil olid WHOga pikaajalised suhted. CEPI ja Gavi nõukogudes oli määratud koht WHO esindajatele. Samuti toimis nõndanimetatud pöördukse laadis ametikohtade vahetamine nende ühendustes ja WHOs. Endised WHO töötajad töötavad täna Gatesi Sihtasutuses ja CEPIs ning mõned neist on tähtsatel ametikohtadel, nagu Chris Wolff, kes on Gatesi Sihtasutuses riikide partnerluse programmi asedirektor.

Suur osa ühenduste mõjust WHOs tuleneb ainult rahast. Alates pandeemia algusest 2020. aastal on Gatesite Sihtasutus, Gavi ja Wellcome Trust kokku WHOle annetanud 1,4 miljardit dollarit, mis on WHO aruannete kohaselt märgatavalt suurem summa kui panustavad suured liikmesriigid, sealhulgas Ameerika Ühendriigid ja Euroopa Komisjon.

"Alati peab pidama meeles, et kui on tegemist Gatesi Sihtasutusega, siis tuleb käituda, nagu oleks tegemist nagu mõne suurriigiga, arvestades nende annetustega neisse maailmaorganisatsioonidesse," rääkis üks endine Ameerika Ühendriikide terviseametnik.

Lähedases koostöös WHOga mängisid need neli vabaühendust keskset rolli algatuse, mida teatakse kui Ligipääs Covid-19 Tööriistade Kiirendile (Access to Covid-19 Tools Accelerator; ACT-A), mis tegeles testide, ravimite ja vaktsiinide hankimise ja jagamisega maailma madala- ning keskmise sissetulekuga riikidele. COVAX – konsortsium, mida haldavad Gavi, CEPI ja UNICEF – on ACT-A algatuse vaktsiinisammas.

Kuid New Yorki poliitikate nõustamisettevõtte Dalberg Global Development Advisors sõltumatu analüüs näitab, et ACT-A ei suutnud täita ühtegi kolmest eesmärgist. 

ACT-A diagnostikameeskond seadis eesmärgiks anda madala ja keskmise sissetulekuga riikidele 2021. aasta keskpaigaks 500 miljonit testi. 2021. aasta juuniks olid nad laiali jaganud 84 miljonit testi, ehk 16 protsenti seatud eesmärgist. Teraapiate meeskond pidi algselt 2021. aasta jooksul tarnima madala ja keskmise sissetulekuga riikidele 245 miljonit ravimidoosi, kuid hiljem muutis sihtmärgi 100 miljonile, mis pidi juhtuma 2021. aasta lõpuks. Käesoleva aasta juuni seisuga on teraapiate meeskond eraldanud sihtriikidele ainult 1,8 miljonit ravimiannust. COVAX seadis eesmärgiks 2021. aasta lõpuks jagada laiali kaks miljardit vaktsiinidoosi. Viidatud aasta septembriks oli see kogus 319 miljonit annust.

Kuigi COVAX kiirendas vaktsiinidooside jagamist 2021. aasta lõpus ja 2022. aastal märkimisväärselt, on valitsused näinud vaeva, et saada süstid inimeste käsivarde. 2022. aasta augusti seisuga on USA Haiguste Kontrolli ja Tõrje Keskuste (CDC) Aafrika osakonna andmetel vaktsineeritud vaid 20 protsenti aafriklastest – mis on "ohtlikult" madal vaktsineerimismäär. 

(Jätkub.)

Kuidas Bill Gates anastas koos äripartneritega Covid-19 haldamise enda kontrollile // 1. osa

Toimetas Karol Kallas