Bill Gates esinemas Maailma Majandusfoorumil Davosis, 25. mail 2022. Foto: Scanpix

Bill Gatesi ja temaga seotud neli suurt vaktsiini-vabaühendust anastasid enda kontrollile lääneriikide Covid-19 haldamise ning seda suuresti maksumaksjate raha eest. Neist mitte keegi oma tegude eest ei vastuta, selgub Politico ja Die Welti koostöös ilmunud mahukast uurimusest

Kuna tegemist on mahuka tekstiga, avadab Objektiiv selle tõlke osade kaupa ja käesolev on esimene osa. Jutumärgid sõnadele-väljenditele, nagu "elu päästvad vaktsiinid", "heategevusorganisatsioon" ja sarnased ametliku Covidi propagandaga kaasas käinud tähised on lisatud Objektiivi poolt.

Kui Covid-19 maailma tabas, siis riikide valitsused ei olnud selleks valmis.

Viiruse, mis peatselt haaras endasse terve maailma, levikut üritati Ameerikas, Euroopas ja Aasias tõkestada riigipiiride sulgemisega, kuid sellest oli lõpuks rohkem kahju kui kasu. Ajal kui maailma rikkamad riigid sulgusid endasse, hakkasid neli valitsusvälist ülemaailmselt terviseorganisatsiooni sepistama plaane, kuidas võidelda elu ja surma nimel viirusega, mis ei tunne piire.

Politico USA ja Euroopa ning saksa ajalehe Die Welt ajakirjanike seitse kuud väldanud uuring paljastab, kuidas arenes pea vääramatu asjade käik, kus üle pea kasvanud probleemides siplevad valitsused andsid võimu üle grupile valitsusvälistele organisatsioonidele. Nende vabaühenduste valduses olid maailma parimad teadmised, nad pääsesid ligi riikide valitsuspüramiidi tipule, neil olid pikka aega kestnud head suhted ravimitööstusega ja nad võtsid endale üldjuhul valitsustele kuuluva meelevalla – kuid seda ilma poliitilise vastutuseta. 

Kui riigid alles arutasid pandeemia ohu tõsiduse üle, valisid need ühendused juba välja vaktsiinitootjad ja investeerisid testide, raviprotseduuride ning vaktsiinide arendusse. Nad kasutasid oma mõju Maailma Terviseorganisatsioonis (WHO), et aidata sellel luua kava, kuidas jagada maailma riikidele Covidi vastaseid vahendeid [vaktsiine]. Kui alguses lubati kokku maa ja ilm, siis oma lubadusi ei suutnud need neli organisatsiooni täita.

Need neli organisatsiooni on teinud pikka aega koostööd ja kolmel neist on ühine taust. Suurim ja kõige mõjukam on üks maailma suurimaid "heategevusorganisatsioone" Bill ja Melinda Gatesi Sihtasutus. Projektis osales kõik vaeste riikide inimesed ära vaktsineerida sooviv Gavi, mis on üle maailma tegutsev vaktsiiniorganisatsioon ja mille üheks asutajaks on Gates. Üritusele aitas kaasa Gatesiga varasemalt koostööd teinud Wellcome Trust, mis on Ühendkuningriigi teadustegevust toetav miljardeid eurosid käsutav usaldusfond. Neljandaks partneriks oli Epideemiateks Valmisoleku Innovatsioonide Koalitsioon (Coalition for Epidemic Preparedness Innovations; CEPI), mis on rahvusvaheline vaktsiinide välja töötamist rahastav ühendus, mille aitasid 2017. aastal luua nii Wellcome kui Gatesite Sihtasutus.

Vaestes riikides tegutsevad kodanikuühendused, nagu näiteks Piirideta Arstid, väljendasid oma rahulolematust olukorra suhtes, kus lääneriikide mõjuvõimsad ühendused hakkavad kujundama vaesemate riikide elanike jaoks elu ja surma küsimuseks olevaid otsuseid. Need pinged ainult kasvasid, kui Gates oli vastu püüdlustele eemaldada vaktsiinide intellektuaalomand, mida kriitikud nägid kui hiiglaslike farmaatsiahiidude huvide kaitsmist vaesemate riikide elanike elude arvelt. 

Piirideta Arstide Access Campaign (kampaania, et põhiravimid peavad olema kõigile kättesaadavad) vaktsiinipoliitika vanemnõunik Kate Elder küsis: "Milline on Bill Gatesi kvalifikatsioon, et ta saab anda nõu Ameerika Ühendriikide valitsusele, kuidas see peab jagama oma tohutuid ressurse?"

Peatselt hakkasid nii USA kui Euroopa valitsused nimetatud nelja ühendust tohutute summadega toetama. Lobikulude aruannete analüüs näitab, et nelik kulutas USA ja Euroopa Liidu poliitikute ning ametnike mõjutamiseks 8,3 miljonit dollarit. Kui möödunud kevadel soovisid CEPI juhid enda rahavarusid täiendada, kulutasid nad 50 000 dollarit, et USA valitsus tagaks neile 200 miljoni dollarilise igaaastase rahastuse, mida näitavad dokumendid ja Kongressi ametnikega tehtud intervjuud.  

Pingutused kandsid vilja. Ajal kui Joe Bideni valitsuse soov saada viis miljardit dollarit välismaal viirusega võitlemiseks Kongressis oma aega ootas, suudeti ikkagi CEPI tarbeks tulevase aasta eelarvesse kirjutada 500 miljonit dollarit – 100 miljonit järgmiseks viieks aastaks. 

Selline raha, mille Kongress peab alles heaks kiitma, aitaks maailma terviseekspertide sõnul kaasa olulisele "üritusele" ja seda mitte ainult humanitaarvallas, vaid see aitaks ka vältida olukorda, kus vaesematest riikidest saaks uute tüvede kasvulava. Suurem osa "ekspertidest" usub, et Gatesite Sihtasutus ja selle kaasosalised väärivad tunnustust, mitte ainult oma tegevuse eest, mis aitas "päästa elusid", vaid ka selle eest, et need olid pea ainsad, mis suutsid piisavas mahus pandeemiale vastu hakata. 

Käesolev uurimustöö näitab siiski, et nelja ühenduse agressiivne poliitikate mõjutamine ja nende rahaline jõud nii USAs kui Euroopas andis selle sajandi kõige olulisema tervisesündmuse pea kogu maailmas nelja vabaühenduse totaalse kontrolli alla. Samas tuleb ka tunnistada, et riikide valitsused olid toona sisuliselt teovõimetud.

Jälitustegevuse peamised leiud:

1. Neli vabaühendustena tegutsevat organisatsiooni on alates 2020. aastast kulutanud Covidi peale ligi kümme miljardit dollarit. Seda on sama palju kui Ameerika Ühendriigid eraldasid oma juhtivale terviseagentuurile, et see saaks maailmas Covidiga võidelda.  

2. Nimetatud organisatsioonid eraldasid Maailma Terviseorganisatsioonile (WHO) kokku 1,4 miljardit dollarit, millega nad aitasid käivitada algatuse Covid-19 tõrjevahendite jagamiseks. See programm kukkus seatud eesmärkidega võrreldes läbi.

3. Organisatsioonide juhtidel oli ennenägematu ligipääs maailma riikide valitsuste kõige kõrgemale tasemele ja need kulutasid nii Ameerika Ühendriigi kui Euroopa seadusandjate ning ametnike mõjutamisele 8,3 miljonit dollarit.

4. Euroopa ja USA ametnikke ning WHO esindajaid võeti nimetatud nelja organisatsiooni tööle, mis aitas viimastel kindlustada oma poliitilisi ja rahalisi positsioone nii Washingtonis kui Brüsselis.

5. Nelja vabaühenduse juhid tõotasid jagada vaktsiine maailma riikide vahel õiglaselt. Pandeemia kõige hullemate lainete ajal jäeti vaesed riigid "elu päästvatest vaktsiinidest" ilma.

6. Neljast organisatsioonist kolme juhid jäid endale kindlaks, et ettevõtted ei pea varustuskindluse nimel vaktsiinide intellektuaalsest omandist loobuma – mis oleks aktivistide sõnul aidanud "päästa elusid".

(Jätkub.)

Tõlkis Karol Kallas