Portaal Objektiiv avaldab veel kord paljude ühiskonnategelaste ja erinevate elualade esindajate üleskutse rahvaalgatuse taastamiseks Eesti Vabariigis.

ÜLESKUTSE RAHVAALGATUSE TAASTAMISEKS EESTI VABARIIGIS

Võttes arvesse, et põhiseaduse kohaselt on Eesti demokraatlik vabariik, kus kõrgeima riigivõimu kandja on rahvas;

olles veendunud, et demokraatlikus riigis peab rahval olema vahetu võimalus osaleda poliitiliste otsuste langetamisel;

teadvustades, et rahvahääletuste algatamise võimalus on oluline osa demokraatlikust ühiskonnakorraldusest ning otsedemokraatia võimalused täiendaks ja tasakaalustaks, mitte ei asendaks esindusdemokraatiat;

pidades silmas, et võimalus osaleda otseselt poliitika kujundamisel annaks olulise tõuke kodanikutunde kasvule ja kodanikuühiskonna arengule ning aitaks ületada ühiskondlikke pingeid;

meenutades, et juba 1920. ja 1933. aasta põhiseadusega oli Eesti rahvale tagatud õigus algatada rahvahääletusi;

uskudes, et meie rahvas on valmis langetama vastutustundlikke ja arukaid otsuseid,

kutsume meie, allakirjutanud, kõiki hea tahtega inimesi sõltumata maailmavaatest seisma ühiselt selle eest, et rahvale tagastataks õigus algatada rahvahääletusi ning osaleda seeläbi vahetult kõige olulisemate poliitiliste otsuste langetamisel Eesti Vabariigis.

Tallinnas, 24. veebruaril 2016, Eesti Vabariigi 98. aastapäeval

Jaak Valge, Kaja Kumer-Haukanõmm, Varro Vooglaid, Markus Järvi, Toomas Vooglaid, Kalle Pilt, Aleksander Laane, Urmas Viilma, Marko Kaasik, Henn Käärik, Veiko Vihuri, Kaupo Vipp, Mihkel Kunnus, Märt Läänemets, Emil Rutiku, Merle Jääger, Anzori Barkalaja, Priit-Kalev Parts, Egge Kulbok-Lattik, Toomas Trass, Leo Kunnas, Raimondo Laikre, Malle Pärn, Ülo Vooglaid, Andrei Hvostov, Ero Liivik, Margus Pala

Üleskutse rahvaalgatuse taastamiseks