Veebruarikuus kuulutas Eesti Kirikute Nõukogu välja projektikonkursi teemal “Ühiskonnale suunatud kristlik apologeetika”.

Konkursitingimuste kohaselt eelistatati oikumeenilisi projekte, mille eesmärkide hulgas on tutvustada ristiusku ja kiriku positiivset tegevust ühiskonnas ning kummutada kiriku ja ristiusuga seotud eelarvamusi ja stereotüüpe.

Eelnevast lähtuvalt esitati konkursile ka De Civitate portaali arendustöödega seonduv projektitaotlus, ent see ei leidnud toetust.

Konkursile laekus tähtaegselt 72 projekti, millega taotleti EKN-st 108 543 eurot. Projektifondi maht oli 20 000 eurot. Teavet selle kohta, milliseid projekte ja millises mahus otsustati toetada, EKN avalikult kättesaadavaks teinud ei ole.