Delfi vahendab, et Eesti Kirikute Nõukogu on pöördunud justiitsminsiter Kristen Michali poole, väljendades seisukohta, et organisatsioon ja selle liikmeskirikud "ei toeta homoseksuaalsust ega vastava partnerluse juriidilist seadustamist".

EKN selgitab, et perekonnaseaduse ja teiste vastavate õigusaktide ümbertegemine tooks kaasa abielu ja perekonna mõiste ümberdefineerimise, mis hakkaks lagundama "perekonda kui põlvkondade järjepidevuses sündivate ja hoitavate sugulussidemete püsikindlusest lähtuvat elukooslust."

Juba 2008. aastal formuleeritud seisukohas kinnitas EKN ühemõttelist vastuseisu homoseksuaalsele käitumisele mistahes vormis heakskiidu andmisele:

"Kuna Piibli seisukohast tuleb pidada lubamatuks mistahes seksuaalakti väljaspool mehe ja naise vahelist abielu, ei saa kristlik kirik aktsepteerida ka homoseksuaalset suhet ega käitumist. Kõik EKN liikmeskirikud, tuginedes Piibli autoriteedile, peavad ühtviisi taunitavaks nii samasooliste abielu kui ka vastava partnerlussuhte seadustamist või tunnustamist kiriku poolt aktsepteeritud kooseluvormina.

EKN-i seekordne seisukohaväljendus leiab aset ajal, mis Euroopa Liidu ja muude välismaiste rahastajate (th Avatud Eesti Fond ja paljude riikide suursaatkonnad) mastaapsel toetusel on ühiskonna süüdistamine sallimatuses ja surve perekonna institutsioon Eestis ümber defineerida muutunud enneolematult jõuliseks.

5. juulil on aga kõigil huvilistel võimalus minna Geikristlaste Kogu ettekande- ja vestlusõhtule, kus EELK endine pastor Heino Nurk "annab ülevaate Piibli lõikudest, mida kasutatakse kõige rohkem seksuaalvähemuste vastu", üritades eeldatavasti näidata, et tegelikult ei ole pühakiri – õpetagu kõik Eestis tegutsevad kristlikud konfessioonid mida tahavad – sugugi homoseksuaalset käitumist hukkamõistev.

EKN-i kirja täisteksti leiab siit.