Eruohvitseride kogu esimees, ajaloofilosoof ja preester Einar Laigna selgitab, et kui tõde ja väärikus on olulised, siis on oluline ka portaal Objektiiv, mis aitab inimestel joondada oma mõtteid ja elu tõe järgi.

“Eks me kõik oleme veendunud selles, et me seisame tõe eest ja tõe poolt ning oleme tõde tunnetanud, aga mõtelgem selle üle tõsiselt,” ütleb Laigna ja meenutab, et suur küsimus “Mis on tõde?” ei ole täna vähem oluline kui toona, kui Pontius Pilatus seda Jeesuse käest küsis.

Laigna rõhutab, et tõde on enamat kui hetke positsioon ehk see, mis näib meeldiv ja kasulik, ning portaal Objektiiv aitab tõde selgitada.

“Püüelgem tõele, püüelgem objektiivsusele, püüelgem väärikusele, ka siis, kui selle eest tuleb maksta. On odavalt saadud tõde, kui tuleb maksta ainult vähe, et me ühel päeval ei peaks maksma oma hinge saatusega igaveses mõttes,” toonitab ta.