Foto: Piqsels

Euroopa Parlament ja Euroopa Nõukogu jõudsid detsembri alguses kokkuleppele regulatsiooni osas, millega soovitakse keelata liitu kaupade sissevedu, mille tootmiseks on raadatud metsi. Kallimaks muutuvad näiteks kohv, šokolaad, paber ja suur hulk muid toiduaineid ning kaupu.

"Raadamise vabade tarneahelate tagamise" regulatsiooni algne versioon valmis 2021. aasta novembris.

Käesoleva aasta detsembri alguses jõudsid suure hulga toiduainete ja tarbekaupade kallinemist põhjustava regulatsiooni kavandi osas kokkuleppele Euroopa Parlament ja Euroopa Liidu Nõukogu. 

Regulatsioonis nõutakse ettevõtetelt, mis toovad Euroopa Liitu kaupu sisse, et neid ei toodetaks maadel, mis on peale 2020. aasta 31. detsembrit kannatanud metsade raiumise käes.

Kõige enam puudutab regulatsioon kaupu, nagu palmiõli, kariloomad, soja, kohvi, kakao, puit ja looduslik kumm. Samuti lähevad keelu alla neist valmistatud tooted, nagu loomaliha, mööbel ja šokolaad. Euroopa Liit on Hiina Rahvavabariigi järel suurim osutatud toodete turg.

Väidetavalt on erinevate materjalide ja toiduainete tootmiseks viimase kolmekümne aasta jooksul maailmas raiutud maha üle 420 miljoni hektari metsi. Metsade raadamine on kõige suuremas mahus leidnud aset Brasiilias, Malaisias, Nigeerias, Kongo Demokraatlikus vabariigis, Etioopias, Mehhikos ja Guatemalas. 

Looduskaitsetööstuse konglomeraadid Greenpeace ja WWF nimetavad Euroopa Liidu plaani küll "ajalooliseks" ning "läbimurdeliseks", kuid nõuavad, et regulatsiooni arvatakse sisse näiteks savannid, mida ähvardab karjakasvatus. 

Euroopa Liidul on tulevikus kavas hakata reguleerima lisaks rahaasutusi, mis osutavad teenuseid metsasid raiuvatele ja savanne hõlvavatele ettevõtetele.

Regulatsiooni kehtima hakkamiseks peavad selle ametlikult kinnitama nii Euroopa Parlament kui Euroopa Liidu Nõukogu. Suurettevõtted peavad peale seda oma tarneahelad korrigeerima 18 kuu jooksul, väikeettevõtete "armuaeg" kestab kauem.

Euroopa Komisjon väidab, et "kui regulatsioon võetakse vastu ja seda hakatakse rakendama, siis see tagab, et hulk EL turul leiduvaid olulisi kaupu ei aita enam kaasa raadamisele ega metsade seisukorra halvenemisele ja seda nii Euroopa Liidus sees kui mujal maailmas".

Euroopa Liit kavatseb raadamise ohtude väljaselgitamiseks luua importivate riikide jaoks mõõdikute süsteemi. Samuti kavatsetakse hakata kaupade sobivuse jälgimiseks kasutama satelliitjälgimissüsteeme ja DNA analüüse. 

"Kõrge riskiga" riigid peavad enne turuloa saamist saatma oma kaupadest ELi sobivuse hindamiseks üheksa protsenti, väiksema riskiga riigid pääsevad vähema uurimisega.

Ettevõtteid, mis tabatakse raadamise ärakasutamiselt, ootab ees trahv, mis võib küündida nelja protsendini aastakäibest.

Toimetas Karol Kallas